Odluka o opozivu Dražena Margete s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, Kraljevini Bahrein, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, Hašemitskoj Kraljevini Jordan, Državi Katar, Državi Kuvajt, Libanonskoj Republici, Sultanatu Oman, Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Republici Sudan

NN 147/2010 (29.12.2010.), Odluka o opozivu Dražena Margete s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, Kraljevini Bahrein, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, Hašemitskoj Kraljevini Jordan, Državi Katar, Državi Kuvajt, Libanonskoj Republici, Sultanatu Oman, Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Republici Sudan

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3727

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/12, urbroj: 50304/2-10-05 od 24. studenoga 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DRAŽEN MARGETA opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Bahrein, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Jemen, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kuvajt, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Oman, sa sjedištem u Kairu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2010. godine.

Klasa: 018-07/10-02/08

Urbroj: 71-05-03/1-10-4

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.