Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća

NN 11/2011 (26.1.2011.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

217

Na temelju članka 94. stavka 2., a u svezi s člankom 128. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA TE OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/11

Urbroj: 525-13-2-0495/11-1

Zagreb, 18. siječnja 2011.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.