Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

NN 1/2011 (3.1.2011.), Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

10

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

1. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara raspisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2010. primjenjivati će se:

Obvezatne upute LS II o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 15. travnja 2009. (»Narodne novine«, broj 46/09).

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-06/10-03/09

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 31. prosinca 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.