Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

13

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116//09., 4/10., 13/10., 88/10. i 131/10.) u članku 4. stavku 4. broj: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. broj: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. broj: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. broj: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 5.

U članku 33. u stavku 5. tiskanice naloga za sanitetski prijevoz, mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

U članku 33.a stavku 2. tiskanica Uputnice za primarni laboratorij mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

U članku 50. stavku 1. tiskanica uputnice mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

U članku 91. stavku 2. tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja, mijenjaju su i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 9.

U članku 100. stavku 2. tiskanica izvješće o bolovanju mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

U članku 101. stavku 3. tiskanica obavijest o trajanju bolovanja mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

U članku 104. stavku 6. tiskanice putnog naloga mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 5. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 4/10.) zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanicu uputnice za primarni laboratorij iz članka 6. ovog Pravilnika primjenjuje se: tiskanica uputnice za primarni laboratorij iz članka 33.a stavka 2. dodanog člankom 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 4/10.) i tiskanica uputnice za primarni laboratorij iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 131/10.), zaključno do 31. prosinca 2011. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanicu uputnice iz članka 7. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanica uputnice iz članka 3. stavka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 4/10.), zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 8., tiskanicu izvješća o bolovanju iz članka 9., tiskanicu obavijesti o trajanju bolovanja iz članka 10., te tiskanice putnog naloga iz članka 11. ovog Pravilnika, primjenjuju se i tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 5., tiskanica izvješća o bolovanju iz članka 6., tiskanica obavijesti o trajanju bolovanja iz članka 7., te tiskanice putnog naloga iz članka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 4/10.), zaključno do 31. prosinca 2011. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/240
Urbroj: 338-01-01-10-1
Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICE