Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

15

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46//09., 4/10., 13/10., 110/10. i 131/10.) u članku 5. stavku 3. tiskanice recepata mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice recepata iz članka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se: tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 120/06.), tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09.) i tiskanice recepata iz članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 4/10.), zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/278

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICA 1

TISKANICA 2