Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 1/2011 (3.1.2011.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

27

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2010. iznosi 9% godišnje.

Broj: 552-020/12-10/ŽR
Zagreb, 31. prosinca 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.