Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

NN 3/2011 (5.1.2011.), Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

52

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje popis država koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: treće zemlje) i područja trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva u Republiku Hrvatsku.

Uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa

Članak 2.

1) Dozvoljava se uvoz u Republiku Hrvatsku školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa koji dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika u skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 28/10)[2].

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 11. stavka 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla ne primjenjuje se na mišiće primicače (aduktore) vrste Pectinidae, osim onih iz akvakulture, ukoliko su u potpunosti uklonjeni unutarnji organi i spolne žlijezde, te se dozvoljava njihov uvoz i iz trećih zemalja koje nisu navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Uvoz proizvoda ribarstva

Članak 3.

Dozvoljava se uvoz u Republiku Hrvatsku proizvoda ribarstva koji dolaze iz trećih zemalja i područja navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika u skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

Prilozi

Članak 4.

Prilozi I. i II. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/190

Urbroj: 525-11-2-0489/10-2

Zagreb, 13. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa za prehranu ljudi(1)

ISO kod

Zemlja

Opaske

AU

Australija

CA

Kanada

CL

Čile

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

GL

Grenland

JM

Jamajka

Samo morski puževi

JP

Japan

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

KR

Južna Koreja

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

MA

Maroko

Prerađene školjkaše vrste Acanthocardia tuberculatum mora pratiti dodatna potvrda o zdravlju u skladu s obrascem iz Priloga VI. Odjeljka V. Dijela B. posebnog propisa3 i rezultati analitičkog testa koji potvrđuju da školjkaši ne sadrže PSP (paralitički otrov), a koji se u može otkriti metodom biološkog pokusa.

NZ

Novi Zeland

PE

Peru

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TH

Tajland

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TN

Tunis

TR

Turska

US

Sjedinjene Američke Države

Jedino s datumom prije 1. srpnja 2010. osim školjkaša dobivenih iz država: Florida, Teksas, Mississippi, Alabama i Louisiana

UY

Urugvaj

VN

Vijetnam

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

(1) Uključujući one obuhvaćene definicijom proizvoda ribarstva iz Priloga I. točke 3. podtočke 3.1. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 28/10) kojim su preuzete odredbe Priloga I. točke 3. podtočke 3.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

PRILOG II.

Popis trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, osim onih navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika

ISO kod

Zemlja

Opaske

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AG

Antigva i Barbuda

Samo živi jastozi

AL

Albanija

AM

Armenija

Samo živi slobodnoživući slatkovodni rakovi, toplinski obrađeni ulovljeni slatkovodni rakovi i smrznuti ulovljeni slatkovodni rakovi

AN

Nizozemski Antili

AO

Angola

AR

Argentina

AU

Australija

AZ

Azerbajdžan

Samo kavijar

BA

Bosna i Hercegovina

BD

Bangladeš

BJ

Benin

BR

Brazil

BS

Bahami

BY

Bjelorusija

BZ

Belize

CA

Kanada

CG

Kongo

Samo proizvodi ribarstva ulovljeni, eviscerirani (gdje je primjenjivo), smrznuti i pakirani u gotova pakiranja na moru

CH

Švicarska

CI

Obala Bjelokosti

CL

Čile

CN

Kina

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Kabo Verde

DZ

Alžir

EC

Ekvador

EG

Egipat

ER

Eritreja

FK

Falklandski otoci

GA

Gabon

GD

Grenada

GH

Gana

GL

Grenland

GM

Gambija

GN

Gvineja

Samo riba koja nije podvrgnuta pripremi ili postupku prerade osim odstranjivanja glave, evisceracije, hlađenja ili zamrzavanja.

Ne primjenjuju se odredbe Pravilnika o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije (»Narodne novine« broj 133/06)4.

GT

Gvatemala

GY

Gvajana

HK

Hong Kong

HN

Honduras

ID

Indonezija

IL

Izrael

IN

Indija

IR

Iran

JM

Jamajka

JP

Japan

KE

Kenija

KR

Južna Koreja

KZ

Kazakstan

LK

Šri Lanka

MA

Maroko

ME

Crna Gora

MG

Madagaskar

MM

Mijanmar

Samo smrznuti proizvodi ribarstva iz ulova (slatkovodna ili morska riba, škampi, kozice)

MR

Mauritanija

MU

Mauricijus

MV

Maldivi

MX

Meksiko

MY

Malezija

MZ

Mozambik

NA

Namibija

NC

Nova Kaledonija

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NZ

Novi Zeland

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francuska Polinezija

PG

Papua Nova Gvineja

PH

Filipini

PM

Sveti Petar i Mikelon

PK

Pakistan

RS

Srbija (ne uključujući Kosovo kako je definirano Rezolucijom 1244. Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 10. lipnja 1999.)

RU

Rusija

SA

Saudijska Arabija

SB

Salomonovi Otoci

SC

Sejšeli

SG

Singapur

SH

Sveta Helena (ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Ascension)

SN

Senegal

SR

Surinam

SV

El Salvador

TG

Togo

Samo živi jastozi

TH

Tajland

TN

Tunis

TR

Turska

TW

Tajvan

TZ

Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

US

Sjedinjene Američke Države

UY

Urugvaj

VE

Venezuela

VN

Vijetnam

YE

Jemen

YT

Majote

ZA

Južna Afrika

ZW

Zimbabve

3 Odluka Komisije 2007/240/EZ od 16. travnja 2007. kojom se propisuju novi veterinarski certifikati za uvoz živih životinja, sjemena, embrija, jajnih stanica i proizvoda životinjskog podrijetla u Zajednicu u skladu s Odlukama 79/542/EEZ, 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ, 95/328/EZ, 96/333/EZ, 96/539/EZ, 96/540/EZ, 2000/572/EZ, 2000/585/EZ, 2000/666/EZ, 2002/613/EZ, 2003/56/EZ, 2003/779/EZ, 2003/804/EZ, 2003/858/EZ, 2003/863/EZ, 2003/881/EZ, 2004/407/EZ, 2004/438/EZ, 2004/595/EZ, 2004/639/EZ i 2006/168/EZ primjenjivat će se izravno danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju

4 Pravilnikom o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije (»Narodne novine« broj 133/06) preuzete su odredbe Odluke Komisije 94/360EZ od 20. svibnja 1994. koja propisuje učestalost fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2006/766/EZ od 6. studenog 2006. kojom se utvrđuje popis trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

[2]Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 28/10) preuzete su odredbe članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi