Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN 4/2011 (10.1.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

MINISTARSTVO FINANCIJA

66

Na temelju članka 77. stavka 6. i članka 92. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.), uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 1/10., 44/10., 65/10., 78/10., 131/10. i 144/10.) u članku 8. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi koji nije iskoristio odobreno pravo u 2010. godini, može 50% od preostalog neiskorištenog prava iskoristiti do 31. prosinca 2011. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/2

Urbroj: 513-02-1750/1-11-33

Zagreb, 4. siječnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.