Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama

NN 5/2011 (12.1.2011.), Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

88

Na temelju odredbi članka 38. stavka 4. Zakona o stočarstvo (»Narodne novine« br. 70/97., 38/98., 151/03. i 132/06.), članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/97.) i Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine« br. 2/09. i 144/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

ODOBRENIH POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE UDJELA MIŠIĆNOG TKIVA U SVINJSKIM TRUPOVIMA I POLOVICAMA

U Republici Hrvatskoj se za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama odobravaju za korištenje sljedeći postupci:

– »Metoda jedne točke« uz korištenje optoelektroničkog uređaja Hennessy Grading Probe (HGP7);

– »Metoda dvije točke« uz korištenje mehaničkih mjerila duljine.

Klasa: UP/I-320-08/11-01/2

Urbroj: 525-02-1-0564/11-3

Zagreb, 3. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.