Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

NN 7/2011 (17.1.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

129

Na temelju članka 10. stavka 2., a u vezi s člankom 1. c stavka 2. i 1.d stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. 90/96., 102/98., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA S LISTAMA PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (»Narodne novine« br. 100/07., 132/08. i 93/09.), a koje Liste su sastavni dio ovog Pravilnika, iste se mijenjaju i dopunjuju tako da glase:

I. LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU IZRAĐIVATI U DOMAĆOJ RADINOSTI

KPD 2008

13.10.2 Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

13.10.21 Sirova svila, nepredena

13.10.22 Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

13.10.25 Pamuk, grebeni ili češljani

13.10.26 Juta i ostala tekstilna vlakna (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju), prerađena, ali nepredena

13.10.29 Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena (uključuje: šivaću pređu i konac, lanenu pređu)

– proizvedeno na tradicionalan način1)

13.20.1 Tkanine (osim specijalnih tkanina) od prirodnih vlakana, osim pamučnih

13.20.11 Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

13.20.12 Tkanine od grebene ili češljane vune ili fine životinjske dlake ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.20.13 Lanene tkanine

13.20.14 Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

13.20.19 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

– proizvedeno na tradicionalan način1)

13.20.20 Pamučne tkanine

– proizvedeno na tradicionalan način1)

13.94.1 Užad, konopci, upleteni konac i mreže

13.94.11 Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana

13.94.12 Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca, gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe, vrpca, d. n.

– proizvedeno na tradicionalan način1)

13.96.17 Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (»bolducs«); ukrasne vrpce i slično

13.99.11 Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkanine, pletene ili kukičane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima

13.99.12 Vez u metraži, trakama i motivima

– proizvedeno samo ručnim radom

13.96.17 Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (»bolducs«); ukrasne vrpce i slično

– proizvedeno samo ručnim radom

13.99.11 Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkanine, pletene ili kukičane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima

– proizvedeno samo ručnim radom

13.99.13 Pust (filc) presvučen, prekriven ili laminiran (tuljci za higijenu ušnih kanala)

– proizvedeno samo ručnim radom

13.91.1 Pletene ili kukičane tkanine

13.91.11 Plišane i bukle-tkanine, pletene ili kukičane

13.91.19 Ostale pletene ili kukičane tkanine

– proizvedeno samo ručnim radom

15.20.1 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela

15.20.13 Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s kapicom od kovine i različita specijalna obuća

15.20.14 Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće

– proizvedeno samo ručnim radom (izrada gornjišta samo od kože i tkanine)

16.29.2 Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

16.29.21 Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno ili u blokovima, pločama, listovima i trakama; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta

16.29.22 Proizvodi od prirodnoga pluta

16.29.23 Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci od aglomeriranoga pluta

16.29.24 Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d. n.

16.29.25 Pletenice i slični proizvodi od pletarskog materijala; košarački i pletarski proizvodi

– bez namještaja

17.29.19 Cigaretni papir; cijevke, valjčići, vretena i slične podloge; filter-papir i karton; ostali proizvodi od papira ili kartona, d. n.

23.13.91 Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu kod stola ili u kuhinji

– proizvedeno samo ručnim radom

23.19.11 Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica) šipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla

– proizvedeno samo ručnim radom

23.41.1 Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.11 Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

23.41.12 Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

23.41.13 Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

– proizvedeno na tradicionalan način1)

32.99.55 Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi

Izrada predmeta za uspomenu i suvenira, kao što je:

– izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira,

– izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća,

– izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira – samo ručnim radom

32.40.11 Lutke, samo s ljudskim likom

32.40.12 Igračke u obliku životinja ili drugih neljudskih bića; njihovi dijelovi

32.40.13 Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom

32.99.59 Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.

Izrada predmeta za uspomenu i suvenira, kao što je:

– izrada predmeta za uspomenu,

– izrada suvenira,

– izrada mamaca za lov mekušaca,

samo ručnim radom i na tradicionalan način.

32.99.2 Kišobrani; štapovi za šetnju; dugmad; presvučena dugmad; patentni zatvarači; njihovi dijelovi

32.99.21 Kišobrani i suncobrani; štapovi za šetnju, štapovi za sjedenje, bičevi, palice za jahače i slično

32.99.22 Dijelovi, ukrasi i pribor kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, štapova za sjedenje, bičeva, palica za jahače i slično

32.99.23 Kopče (drukeri), nitne i slično te njihovi dijelovi; dugmad; patentni zatvarači

32.99.24 Presvučena dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad; dijelovi patentnih zatvarača

– proizvedeno samo ručnim radom

32.99.30 Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih materijala – ali samo vlasulje

» i ostali nespomenuti proizvodi o kojima odluku donosi Povjerenstvo na prijedlog jedinice lokalne samouprave i područne obrtničke komore. Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje imenuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva od toga dva člana na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.«

1) Tradicijski odnosno umjetnički obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

II. LISTA USLUGA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SPOREDNO ZANIMANJE

01.49.19 Ostale uzgojene životinje, d. n., žive

– Odnosi se samo na skupljanje puževa.

03.00.69 Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d. n.

– Odnosi se samo na skupljanje žaba.

02.30.30 Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

Odnosi se samo na:

– sakupljanje kora

– sakupljanje smola

– sakupljanje trava

– sakupljanje mahovine

– sakupljanje lišaja

– sakupljanje ljekovitih trava

02.30.40 Jestivi šumski plodovi i proizvodi

Odnosi se samo na:

– sakupljanje žira

– sakupljanje divljega kestena

10.61.2 Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine

10.61.21 Brašno od pšenice i suražice

10.61.22 Brašno ostalih žitarica

10.61.23 Brašno i krupica od povrća

– Odnosi se također na mljevenje na tradicionalnim starim mlinovima s pogonom na vodeno kolo

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

– Odnosi se na popravak cerada

95.29.14 Usluge popravaka i održavanja sportske opreme

– Odnosi se na usluge popravaka opreme za kampiranje

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na:

– usluge popravaka mreža

– usluge popravaka užarije

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na:

– usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva

– usluge popravaka i održavanja paleta

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na:

– usluge popravaka i održavanja drški

– usluge popravaka i održavanja dijelova za alat

– usluge popravaka i održavanja metla

– usluge popravaka i održavanja četaka

– usluge popravaka i održavanja kalupa za obuću

– usluge popravaka i održavanja vješalica

–usluge popravaka i održavanja pribora za kuhinju

– usluge popravaka i održavanja vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih)

– usluge popravaka i održavanja figurica

–usluge popravaka i održavanja ukrasa

–usluge popravaka i održavanja intarzija

–usluge popravaka i održavanja kovčega

–usluge popravaka i održavanja kutija za nakit

– usluge popravaka i održavanja pribora za jelo i sl. proizvoda

– usluge popravaka i održavanja špula

– usluge popravaka i održavanja poklopaca

–usluge popravaka i održavanja bobina

–usluge popravaka i održavanja namota za konac i sl.

–usluge popravaka i održavanja tokarskih proizvoda od drva

–usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na:

–usluge popravaka i održavanja prijenosnih vrpca od gume

–usluge popravaka i održavanja prijenosnoga remena od gume

–usluge popravaka i održavanja pogonskog remena od gume

–usluge popravaka i održavanja odjevnih proizvoda od gume

–usluge popravaka i održavanja prostirača za pod od gume

–usluge popravaka i održavanja gumirane tekstilne robe

–usluge popravaka i održavanja prstenova od gume

–usluge popravaka i održavanja prirubnica od gume

–usluge popravaka i održavanja brtvila od gume

–usluge popravaka i održavanja obloga za kotače i sl. od gume

–usluge popravaka i održavanja madraca za napuhavanje od gume

23.41.1 Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.11 Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

23.41.12 Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

23.41.13 Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

– samo oslikavanje navedenih proizvoda (ne i proizvodnja)

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na:

– usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi

– usluge popravaka i održavanja odvoda

– usluge popravaka i održavanja žljebnjaka

– usluge popravaka i održavanja pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima

33.19.10 Usluge popravka ostale opreme

Odnosi se na usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)

25.50.11 Usluge kovanja metala

Odnosi se samo na metal za potkivanje životinja te kovanju plugova i ručnog alata – na tradicionalan način

33.12.11 Usluge popravaka i održavanja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

33.15.10 Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca

– dozvoljen samo ručni rad

32.99.60 Usluge prepariranja

95.23.10 Usluge popravaka obuće i proizvoda od kože

95.29.11 Usluge popravaka i prepravljanja odjeće i tekstilnih predmeta za kućanstvo

Odnosi se na:

– krpanje

– manje prepravljanje odjeće

– popravak tekstilnih proizvoda za kućanstvo

95.29.12 Usluge popravaka bicikala

95.29.13 Usluge popravaka i održavanja glazbenih instrumenata

Odnosi se na:

– podešavanje klavira

82.92.10 Usluge pakiranja

96.09.11 Usluge skrbi za kućne ljubimce – samo dnevno čuvanje

96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.

Odnosi se na:

– astrološke djelatnosti, osobno i putem telefona

– spiritualističke djelatnosti

– rodoslovne organizacije

– čistače cipela

– nosače

– čuvare parkiranih automobila itd.

96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.

Odnosi se na:

– uslužno piljenje drva za domaćinstva

96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.

Odnosi se na:

– pečenje plodina

97.00.10 Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu:

– pranje odjeće

– glačanje odjeće

– čišćenje

»i ostale nespomenute usluge o kojima odluku donosi Povjerenstvo na prijedlog jedinice lokalne samouprave i područne obrtničke komore. Povjerenstvo se sastoji od tri člana, koje imenuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva od toga dva člana na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.«

Navedene šifre-brojčane oznake djelatnosti sa prethodno navedene Liste proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, određene su prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (»Narodne novine« broj: 108/08), ali je popis sadržajno uži u odnosu na sadržaj uz šifru-brojčane oznake djelatnosti.

Čanak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/246

Urbroj: 526-12-01/1-11-1

Zagrebu, 4. siječnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.