Odluka o postavljenju Vesne Vuković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu - stalnu predstavnicu u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi

NN 8/2011 (19.1.2011.), Odluka o postavljenju Vesne Vuković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu - stalnu predstavnicu u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

163

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/10-01/34, urbroj: 50304/2-10-05 od 13. prosinca 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam VESNU VUKOVIĆ za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu – stalnu predstavnicu u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi, i za stalnu predstavnicu Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi, u svojstvu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/19

Urbroj: 71-05-03/1-11-4
Zagreb, 14. siječnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.