Pravilnik o izmjeni Pravilnika o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

NN 8/2011 (19.1.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

184

Na temelju članka 174. stavka 2. (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RIJEČNIM INFORMACIJSKIM SERVISIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Članak 1.

U Pravilniku o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine« br. 99/08) u članku 27. u stavku 1. brojevi: »01.01.2011.« zamjenjuju se brojevima: »01.01.2013.«

Na kraju stavka 2. dodaju se riječi: »a plovila koja posjeduju AIS uređaje dužna su osigurati njihovu stalnu uporabnost i neprekinuti rad sustava.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/87

Urbroj: 530-05-10-1

Zagreb, 27. prosinca 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.