Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu

NN 9/2011 (21.1.2011.), Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

194

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/33, urbroj: 50304/2-11-1 od 14. siječnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. VESELU MRĐEN KORAĆ za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu i za stalnu predstavnicu Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW) sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/33
Urbroj: 71-05-03/1-11-7
Zagreb, 19. siječnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.