Odluka o razrješenju predsjednika i člana i izbora predsjednice i člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

NN 14/2011 (1.2.2011.), Odluka o razrješenju predsjednika i člana i izbora predsjednice i člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

266

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 26. siječnja 2011., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA I IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora razrješuju se dužnosti:

predsjednika BRANKO BAČIĆ,

člana ANĐELKO MIHALIĆ.

II.

U Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednicu MARINA MATULOVIĆ DROPULIĆ,

za člana BORISLAV MATKOVIĆ.

Klasa: 021-13/11-03/05

Zagreb, 26. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.