Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino

NN 14/2011 (1.2.2011.), Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

280

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

DOPUNU LISTE

TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

I.

U Listi tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 96/07, 62/10 i 133/10) u Dodatku V. točka 1. Definicija vina dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Bermet proizveden na području Samobora može nositi oznaku Samoborski bermet«.

II.

Ova Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/10-01/89

Urbroj: 525-02-3-0034/11-5

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.