Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN 14/2011 (1.2.2011.), Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

284

Nakon uvida u »Narodne novine« utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 135/10 od 6. prosinca 2010. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

U Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa u članku 1. stavku 1. umjesto brojeva: »136/08« trebaju stajati brojevi: »136/06«.

Klasa: 363-01/10-03/5

Urbroj: 531-01-11-3

Zagreb, 25. siječnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. v. r.