Ispravak Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. - NKZ 10.

NN 14/2011 (1.2.2011.), Ispravak Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. - NKZ 10.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

285

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 2010. – NKZ 10. – koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 147 od 29. prosinca 2010., te se daje

ISPRAVAK

NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 2010. – NKZ 10.

U točki VI. Struktura Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10., skupina 2263 umjesto riječi »Doktori/doktorice medicine rada« trebaju stajati riječi »Stručnjaci/stručnjakinje zaštite okoliša i zdravlja na radu«, te skupina 2631 umjesto riječi »Ekonomisti/ekonomistice« trebaju stajati riječi »Ekonomski stručnjaci/ekonomske stručnjakinje«.

Klasa: 950-03/11-01/9

Urbroj: 555-10-04-11-1

Zagreb, 26. siječnja 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Ivan Kovač, v. r.