Ispravak pravilnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenih u "Narodnim novinama" broj 1/2011. godine

NN 16/2011 (4.2.2011.), Ispravak pravilnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenih u "Narodnim novinama" broj 1/2011. godine

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

307

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 1/11.), u članku 5. tiskanice naloga za sanitetski prijevoz zamjenjuju se novim tiskanicama naloga za sanitetski prijevoz, u članku 6. tiskanica uputnice za primarni laboratorij zamjenjuje se novom tiskanicom uputnice za primarni laboratorij, u članku 7. tiskanica uputnice zamjenjuje se novom tiskanicom uputnice, u članku 8. tiskanice: Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja zamjenjuju se novim tiskanicama: Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja, u članku 9. tiskanica izvješće o bolovanju zamjenjuje se novom tiskanicom izvješće o bolovanju, u članku 11. tiskanice putnih naloga zamjenjuju se novim tiskanicama putnih naloga, a koje su otisnute uz ovaj Ispravak Pravilnika.

* * *

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 1/11.), u članku 1. tiskanice recepata zamjenjuju se novim tiskanicama recepata, koje su otisnute uz ovaj Ispravak Pravilnika.

* * *

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 1/11.), u članku 1. tiskanice potvrda o pomagalu zamjenjuju se novim tiskanicama potvrda o pomagalu, koje su otisnute uz ovaj Ispravak Pravilnika.

* * *

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 1/11.), u članku 2. stavku 9. tiskanica »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo« zamjenjuje se novom tiskanicom »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo«, koja je otisnuta uz ovaj Ispravak Pravilnika.

* * *

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (»Narodne novine«, broj 1/11.), u članku 1. tiskanica »NALOG Broj – ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI« zamjenjuje se novom tiskanicom »NALOG Broj – ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI«, koja je otisnuta uz ovaj Ispravak Pravilnika.«

Klasa: 500-01/11-01/3
Urbroj: 338-01-02-11-2
Zagreb, 14. siječnja 2011.

Ravnatelj
Tihomir Strizrep, dr. med., v. r.