Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

NN 19/2011 (11.2.2011.), Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

HRVATSKI SABOR

359

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (»Narodne novine«, br. 34/91., 43/96., 150/02. i 65/09.), Hrvatski sabor na sjednici 4. veljače 2011., donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Potvrđuje se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koju je donijela Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na sjednici 20. prosinca 2010.

Klasa: 021-12/11-09/01

Zagreb, 4. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.