Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

NN 19/2011 (11.2.2011.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

366

Na temelju članka 118. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2011.

I.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2011. iznosi 5.300 radnih dozvola.

II.

Tijelo nadležno za produženje radnih dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o produženim radnim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih radnih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/10-02/02

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.