Odluka o određivanju troškova objave oglasa u skraćenim stečajnim postupcima

NN 19/2011 (11.2.2011.), Odluka o određivanju troškova objave oglasa u skraćenim stečajnim postupcima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

367

Na temelju članka 335.g stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 44/96, 29/99, 129/2000, 123/2003, 82/2006 i 116/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TROŠKOVA OBJAVE OGLASA U SKRAĆENIM STEČAJNIM POSTUPCIMA

I.

Troškovi objave oglasa u skraćenim stečajnim postupcima iz članka 335.e Stečajnog zakona određuju se:

– u iznosu od 200,00 kuna kod pojedinačnog objavljivanja oglasa,

– u iznosu od 25,00 kuna za skupni oglas po 1 cm oglasnog prostora,

– u iznosu od 1.650,00 kuna po stranici oglasa kod istovremenog objavljivanja više oglasa.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/11-01/01

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.