Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

NN 22/2011 (18.2.2011.), Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

460

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/37, urbroj: 50304/2-11-01 od 13. siječnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. ZLATKA KRAMARIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10- 02/25
Urbroj: 71-05-03/1-11-7
Zagreb, 14. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.