Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika

NN 22/2011 (18.2.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

473

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I.

U Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine«, broj 77/2007), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Preduvjet za prijenos sredstava iz točke I. ove Odluke u vezi s točkom II. ove Odluke je izrada posebnih programa za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika, koje su sindikati dužni izraditi do 31. ožujka 2011. godine.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/06-02/01

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 20. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.