Odluka imenovanju članova Državnog sudbenog vijeća

NN 24/2011 (23.2.2011.), Odluka imenovanju članova Državnog sudbenog vijeća

HRVATSKI SABOR

496

Na temelju članka 124. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 35. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10.), Hrvatski sabor na sjednici 18. veljače 2011., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Za članove Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora biraju se:

1. JOSIP LEKO,

2. JOSIP SALAPIĆ.

Klasa: 021-13/11-08/02
Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.