Odluka o izboru članice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

NN 24/2011 (23.2.2011.), Odluka o izboru članice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

498

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 7. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu (»Narodne novine«, br. 44/06. i 19/07.), Hrvatski sabor na sjednici 18. veljače 2011. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za članicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske bira se

JANJA HORVAT DROBNJAK.

II.

Mandat članice Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupa danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora.

Klasa: 021-13/10-07/31
Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.