Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

524

Na temelju članka 74. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/09) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)u Prilogu 3., točki 1. podtočka 1.9. mijenja se i glasi:

1.9. Analiza uzorka rozgve vinove loze na viruse

dormantni izboj

– GFLV

– GLRaV – 1

– GLRaV – 3

– ArMV

– GFkV

70,00

40,00

40,00

40,00

40,00

prema uputi za uzorkovanje

U istom Prilogu Pravilnika u točki 3. iza podtočke 3.5. dodaje se podtočka 3.6. koja glasi:

3.6. Analiza uzorka lišća i izboja na proliferaciju jabuke serološkom metodom

Izboj s listovima

prema uputi za uzorkovanje

Proliferacija jabuka

130,00

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/20

Urbroj: 525-02-2-0024/11-1

Zagreb, 8. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice, s njezinim izmjenama i dopunama