Dopuna popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 25/2011 (28.2.2011.), Dopuna popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

527

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03), članka 2. stavka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« 106/04) i rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 008-01/11-01/11, urbroj: 525-02-3-0032/11-2, od 31. siječnja 2011. godine) objavljuje

DOPUNU POPISA

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 30/06, 75/07, 124/08, 48/10) iza točke 102. dodaje se točka koja glasi:

»103. Ingrid Palman, član Povjerenstva.«.

Klasa: 008-01/11-01/11

Urbroj: 525-02-3-0032/11-3

Zagreb, 11. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.