Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čuvanju šuma

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čuvanju šuma

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

529

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ČUVANJU ŠUMA

Članak 1.

U Pravilniku o čuvanju šuma (»Narodne novine«, broj 121/06.) u članku 11. stavku 2. točki 3. riječi: »ili »ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA«« brišu se.

U stavku 2. točki 4. riječi: »ili »ŽUPANIJA«« brišu se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

Prilog 1. koji je sastavni dio Pravilnika o čuvanju šuma (»Narodne novine«, broj 121/06.) zamjenjuju se novim Prilogom 1. tiskanim u dodatku koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/10-01/315

Urbroj: 538-07-10-01

Zagreb, 7. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

ISKAZNICA


ZNAČKA