Odluka o opozivu prof. dr. sc. Emilia Marina sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom reda od Malte

NN 26/2011 (2.3.2011.), Odluka o opozivu prof. dr. sc. Emilia Marina sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom reda od Malte

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

549

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/18, urbroj: 50304/2-10-05 od 24. studenoga 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. EMILIO MARIN opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/12
Urbroj: 71-05-03/1-11-4
Zagreb, 28. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.