Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

NN 29/2011 (9.3.2011.), Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

617

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2011. godine donijela

ODLUKU

O STAMBENOM ZBRINJAVANJU POVRATNIKA-BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava koji nisu vlasnici kuće ili stana ili ih nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na području Republike Hrvatske, koje je izvan područja posebne državne skrbi.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke stambeno će se zbrinuti povratnici – bivši nositelji stanarskog prava koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li se nalaze izvan ili u Republici Hrvatskoj, i to pod uvjetom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

Sukladno ovoj Odluci stambeno se zbrinjavaju povratnici – bivši nositelji stanarskog prava i članovi njihovih obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu.

III.

Stambeno zbrinjavanje provest će se na način da će se povratnicima osigurati pravo na najam stana u državnom vlasništvu sukladno Zakonu o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96).

S korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje i osiguran stan ili kuća u državnom vlasništvu, sklapa se ugovor o najmu sa zaštićenom najamninom.

Najmoprimac može podnijeti zahtjev za kupnju stana u državnom vlasništvu sukladno Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2010).

IV.

Stambeno zbrinjavanje povratnika osigurat će se u prvom redu na onim područjima Republike Hrvatske (općinama i gradovima) gdje su te osobe imale prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se na drugim područjima Republike Hrvatske, u skladu s raspoloživošću useljivog stambenog prostora.

V.

Za provedbu stambenog zbrinjavanja prema ovoj Odluci zadužuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

VI.

Sukladno odredbama ove Odluke, rok za podnošenje zahtjeva povratnika – bivših nositelja stanarskog prava za stambeno zbrinjavanje je 9 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

VII.

Zahtjevi podneseni po Zaključku o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 100/2003, 179/2004 i 79/2005) završit će se po odredbama toga Zaključka.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Zaključak o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 100/2003, 179/2004 i 79/2005).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/11-01/01
Urbroj: 5030105-11-1
Zagreb, 3. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.