Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

NN 30/2011 (11.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

652

Na temelju članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5. i članka 39. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU STRUČNOG NADZORA I NADZORA POD STRUČNOM KONTROLOM NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 144/09) u DODATKU III STRUČNI NADZOR NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA, naslovu NADZORNIK POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA VOĆA I LOZE, podnaslovu PRIJAVA I ODABIR MATIČNIH NASADA, u stavku 1. riječi »31. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

U istom podnaslovu stavak 10. briše se.

U istom dodatku i naslovu, podnaslovu STRUČNI NADZOR MATIČNIH NASADA, u stavku 1. riječi »31. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/15

Urbroj: 525-02-1-0005/11-1

Zagreb, 24. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.