Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2011."

NN 30/2011 (11.3.2011.), Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2011."

HRVATSKA NARODNA BANKA

665

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. ožujka 2011. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2011.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2011.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 21. ožujka 2011.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 758/2011.

Zagreb, 9. ožujka 2011.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.