Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

NN 31/2011 (16.3.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

711

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/2004., 92/2005., 02/2007., 107/2007., 65/2009., 137/2009. i 146/2010.), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (»Narodne novine« broj: 52/2005., 155/2008.) članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prvostupanjsko tijelo obvezno je do zadnjeg radnog dana u tekućem mjesecu zaključiti obradu novčanih prava iz članka 2. ovoga Pravilnika i odgovorno je za točnost i osnovanost obrađenih novčanih prava.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-0001/109

Urbroj: 519-04/3-11-4

Zagreb, 17. veljače 2011.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.