Ispravak Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 31/2011 (16.3.2011.), Ispravak Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

719

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 114/10 od 6. listopada 2010. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

U Računskom planu Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 114/10):

– u odjeljku 2677 umjesto riječi »izvanproračunskim« treba stajati riječ »izvanproračunskih«,

– u odjeljku 2677 u osnovnom računu 26771 umjesto riječi »korisnici« treba stajati riječ »korisnika«,

– u podskupini 438 te i u odjeljku 4381 i u osnovnom računu 43811 umjesto riječi »dijela« treba stajati riječ »djela«,

– u odjeljku 5171 umjesto osnovnog računa 51722 treba stajati osnovni račun 51712,

– u osnovnom računu 54131 umjesto riječi »kratkoročni« treba stajati riječ »kratkoročnih«,

– u osnovnom računu 54132 umjesto riječi »dugoročni« treba stajati riječ »dugoročnih«,

– u osnovnom računu 54311 umjesto riječi »kratkoročni« treba stajati riječ »kratkoročnih«,

– u osnovnom računu 54312 umjesto riječi »dugoročni« treba stajati riječ »dugoročnih«,

– u odjeljku 6352 umjesto osnovnog računa 63512 treba stajati osnovni račun 63521,

– u podskupini 815 iza riječi »zajmova« dodaje se riječ »danih«,

– u odjeljku 8153 umjesto osnovnog računa 51532 treba stajati osnovni račun 81532,

– u odjeljku 8456 te osnovnim računima 84561 i 84562 umjesto riječi »inozemnim« treba stajati riječ »inozemnih«.

– u odjeljku 8521 umjesto osnovnog računa 85221 treba stajati osnovni račun 85212,

U odjeljcima 2654, 5454, 8454 i osnovnim računima 26541, 26542, 34274, 54541, 54542, 84541 i 84542 brišu se riječi »izvan javnog sektora«.

Klasa: 400-06/10-01/382

Urbroj: 513-05-02/11-3

Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.