Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

NN 32/2011 (18.3.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

731

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU VINA OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine« br. 7/05 i 41/08) dosadašnji Obrazac – KZP zamjenjuje se novim Obrascem – KZP.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/51

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 7. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

Obrazac – KZP

1.

Naziv proizvođača:

2.

Adresa; tel./fax; e-mail

3.

OIB

MIBPG

4.

Proizvod za koji se traži KZP

5.

Podaci o vinogradima u kojima se proizvodi grožđe za predmetni proizvod:

Podregija

Vinogorje

Položaj

Kat. općina

Kat. čestica ili ARKOD ID

Površina (m2)

Sorta/e

Broj trsova

Broj iz Upisnika i sjedište ureda državne uprave ili MIBPG

(1*) UKUPNO:

7.

Uzgojni oblik/ci

8.

Razmak/ci sadnje

9.

Podloga/e

10.

Prosječni prirod po trsu (kg)

11.

Prosječni prirod po hektaru (kg)

12.

Ukupni prirod (kg)

(1*) – ako se radi o više sorata, za svaku sortu pojedinačno se upisuje podatak o ukupnoj površini

_________________________                                                 __________________________
          (mjesto i datum)                                                                                     (potpis)