Ispravak Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

NN 34/2011 (23.3.2011.), Ispravak Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

800

Nakon uvida u »Narodne novine« utvrđena je pogreška u Odluci o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 32/11 od 18. ožujka 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM

U Odluci o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine«, br. 32/11) nedostaje Dodatak I. koji je sastavni dio odluke te se objavljuje

DODATAK I.

Popis plovila s dodijeljenim trajnim kvotama u postotku i dodijeljenim kvotama za 2011. godinu

Klasa: 324-01/11-01/96

Urbroj: 525-08-1-0314/11-4

Zagreb, 21. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.