Odluka o izmjenama Odluke o osnivanu i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

NN 35/2011 (25.3.2011.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanu i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

802

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 516. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008 i 76/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA BESPLATNU DODJELU STRANE ROBE

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe (»Narodne novine br. 20/2001, 23/2004, 30/2005, 140/2009 i 146/2009), u točki I. stavku 1. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. mr. sc. Martina Dalić, ministrica financija, predsjednica;«.

Podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Jasen Mesić, ministar kulture, član.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-02/09

Urbroj: 5030120-10-01

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.