Pravilnik o dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

NN 35/2011 (25.3.2011.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

803

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04, 76/07, 152/08 i 14/11) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 67/07) u članku 8. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Prethodno rješenje može prestati važiti i na zahtjev nositelja projekta.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/72

Urbroj: 526-04-02-01/1-11-1

Zagreb, 23. ožujka 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.