Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

NN 35/2011 (25.3.2011.), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

806

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj: 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).

Članak 2.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.

Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Godišnja naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.

Članak 3.

Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:

GN – iznos godišnje naknade u kunama,

ON – osnovna naknada,

K – korektivni koeficijent.

Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.

Članak 4.

Korektivni koeficijent (K), ovisno o kategorizaciji vozila, iznosi:

Red. br.

Vrsta vozila

Kriterij za izračun naknade

Osnovna naknada

Korektivni koeficijent

215,00 kn

1.

MOPED (L1, L2, L6)

0,00

2.

MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7)

0,35

3.

OSOBNI AUTOMOBIL (M1)

V < 1001 cm3

0,84

V = 1001 – 1600 cm3

1,63

V = 1601 – 2000 cm3

2,10

V = 2001 – 2500 cm3

3,49

V > 2500 cm3

5,59

4.

AUTOBUS (M2, M3)

dvije osovine – Najveća dopuštena masa (NDM)

NDM <= 5000 kg

6,60

NDM = 5001 kg – 6000 kg

7,70

NDM = 6001 kg – 7000 kg

8,80

NDM = 7001 kg – 8000 kg

9,90

NDM = 8001 kg – 9000 kg

10,90

NDM = 9001 kg – 10000 kg

11,80

NDM = 10001 kg – 11000 kg

12,70

NDM = 11001 kg – 12000 kg

13,70

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,60

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,40

NDM = 14001 kg – 15000 kg

15,90

NDM = 15001 kg – 16000 kg

16,50

NDM = 16001 kg – 17000 kg

17,00

NDM = 17001 kg – 18000 kg

18,00

NDM > 18000 kg

18,00

tri osovine

NDM <= 5000 kg

6,60

NDM = 5001 kg – 6000 kg

7,70

NDM = 6001 kg – 7000 kg

8,80

NDM = 7001 kg – 8000 kg

9,90

NDM = 8001 kg – 9000 kg

10,90

NDM = 9001 kg – 10000 kg

11,80

NDM = 10001 kg – 11000 kg

12,70

NDM = 11001 kg – 12000 kg

13,70

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,60

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,60

NDM = 14001 kg – 15000 kg

17,60

NDM = 15001 kg – 16000 kg

18,50

NDM = 16001 kg – 17000 kg

19,00

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,50

NDM = 18001 kg – 19000 kg

20,00

NDM = 19001 kg – 20000 kg

20,90

NDM = 20001 kg – 21000 kg

21,80

NDM = 21001 kg – 22000 kg

22,60

NDM = 22001 kg – 23000 kg

23,40

NDM = 23001 kg – 24000 kg

24,20

NDM = 24001 kg – 25000 kg

25,00

NDM = 25001 kg – 26000 kg

26,00

NDM > 26000 kg

26,00

četiri osovine

NDM <= 5000 kg

6,60

NDM = 5001 kg – 6000 kg

7,70

NDM = 6001 kg – 7000 kg

8,80

NDM = 7001 kg – 8000 kg

9,90

NDM = 8001 kg – 9000 kg

10,90

NDM = 9001 kg – 10000 kg

11,80

NDM = 10001 kg – 11000 kg

12,70

NDM = 11001 kg – 12000 kg

13,70

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,60

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,60

NDM = 14001 kg – 15000 kg

17,60

NDM = 15001 kg – 16000 kg

18,50

NDM = 16001 kg – 17000 kg

19,00

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,50

NDM = 18001 kg – 19000 kg

20,00

NDM = 19001 kg – 20000 kg

20,90

NDM = 20001 kg – 21000 kg

21,80

NDM = 21001 kg – 22000 kg

22,60

NDM = 22001 kg – 23000 kg

23,40

NDM = 23001 kg – 24000 kg

24,20

NDM = 24001 kg – 25000 kg

25,00

NDM = 25001 kg – 26000 kg

26,00

NDM = 26001 kg – 27000 kg

27,00

NDM = 27001 kg – 28000 kg

28,00

NDM = 28001 kg – 29000 kg

29,00

NDM = 29001 kg – 30000 kg

30,00

NDM = 30001 kg – 31000 kg

31,00

NDM = 31001 kg – 32000 kg

32,00

NDM > 32000 kg

32,00

5.

TERETNI AUTOMOBIL (N1)

NDM < 1000 kg

2,20

NDM = 1001 kg – 2000 kg

3,50

NDM = 2001 kg – 3000 kg

4,60

NDM = 3001 kg – 3500 kg

6,50

6.

TERETNI AUTOMOBIL (N2)

NDM = 3500 kg – 5000 kg

6,60

NDM = 5001 kg – 6000 kg

7,70

NDM = 6001 kg – 7000 kg

8,80

NDM = 7001 kg – 8000 kg

9,90

NDM = 8001 kg – 9000 kg

10,90

NDM = 9001 kg – 10000 kg

11,80

NDM = 10001 kg – 11000 kg

12,70

NDM = 11001 kg – 12000 kg

13,70

7.

TERETNI AUTOMOBIL (N3)

dvije osovine

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,60

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,60

NDM = 14001 kg – 15000 kg

16,60

NDM = 15001 kg – 16000 kg

17,70

NDM = 16001 kg – 17000 kg

18,70

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,80

NDM > 18000 kg

19,80

tri osovine

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,30

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,40

NDM = 14001 kg – 15000 kg

16,50

NDM = 15001 kg – 16000 kg

17,60

NDM = 16001 kg – 17000 kg

18,70

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,80

NDM = 18001 kg – 19000 kg

20,90

NDM = 19001 kg – 20000 kg

22,00

NDM = 20001 kg – 21000 kg

23,10

NDM = 21001 kg – 22000 kg

24,20

NDM = 22001 kg – 23000 kg

25,30

NDM = 23001 kg – 24000 kg

26,40

NDM = 24001 kg – 25000 kg

27,50

NDM = 25001 kg – 26000 kg

28,60

NDM > 26000 kg

28,60

četiri i više osovina

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,30

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,40

NDM = 14001 kg – 15000 kg

16,50

NDM = 15001 kg – 16000 kg

17,60

NDM = 16001 kg – 17000 kg

18,70

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,80

NDM = 18001 kg – 19000 kg

20,90

NDM = 19001 kg – 20000 kg

22,00

NDM = 20001 kg – 21000 kg

23,10

NDM = 21001 kg – 22000 kg

24,20

NDM = 22001 kg – 23000 kg

25,30

NDM = 23001 kg – 24000 kg

26,40

NDM = 24001 kg – 25000 kg

27,50

NDM = 25001 kg – 26000 kg

28,60

NDM = 26001 kg – 27000 kg

29,70

NDM = 27001 kg – 28000 kg

30,80

NDM = 28001 kg – 29000 kg

31,90

NDM = 29001 kg – 30000 kg

33,00

NDM = 30001 kg – 31000 kg

34,10

NDM = 31001 kg – 32000 kg

35,20

NDM > 32000 kg

35,20

8.

PRIKLJUČNO VOZILO (O1)

naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom – 3 godine

NDM <= 750 kg

1,00

9.

PRIKLJUČNO VOZILO (O2)

NDM < 1000 kg

1,10

NDM = 1001 kg – 2000 kg

2,20

NDM = 2001 kg – 3000 kg

3,30

NDM = 3001 kg – 3500 kg

4,40

10.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) osim poluprikolice (PP)

NDM = 3501 kg – 5000 kg

5,50

NDM = 5001 kg – 6000 kg

6,05

NDM = 6001 kg – 7000 kg

6,60

NDM = 7001 kg – 8000 kg

7,15

NDM = 8001 kg – 9000 kg

7,70

NDM = 9001 kg – 10000 kg

8,80

11.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) osim poluprikolice (PP)

dvije osovine

NDM = 10001 kg – 11000 kg

9,90

NDM = 11001 kg – 12000 kg

11,00

NDM = 12001 kg – 13000 kg

12,10

NDM = 13001 kg – 14000 kg

13,20

NDM = 14001 kg – 15000 kg

14,30

NDM = 15001 kg – 16000 kg

15,40

NDM = 16001 kg – 17000 kg

16,50

NDM = 17001 kg – 18000 kg

17,60

NDM > 18000 kg

17,60

tri i više osovina

NDM = 10001 kg – 11000 kg

12,10

NDM = 11001 kg – 12000 kg

13,20

NDM = 12001 kg – 13000 kg

14,30

NDM = 13001 kg – 14000 kg

15,40

NDM = 14001 kg – 15000 kg

16,50

NDM = 15001 kg – 16000 kg

17,60

NDM = 16001 kg – 17000 kg

18,70

NDM = 17001 kg – 18000 kg

19,80

NDM = 18001 kg – 19000 kg

20,90

NDM = 19001 kg – 20000 kg

22,00

NDM = 20001 kg – 21000 kg

23,10

NDM = 21001 kg – 22000 kg

24,20

NDM = 22001 kg – 23000 kg

25,30

NDM = 23001 kg – 24000 kg

26,40

NDM > 24000 kg

26,40

12.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) poluprikolice (PP)

jedna osovina

osovinsko opterećenje = 3501 kg – 5000 kg

5,50

osovinsko opterećenje = 5001 kg – 6000 kg

6,60

osovinsko opterećenje = 6001 kg – 7000 kg

7,70

osovinsko opterećenje = 7001 kg – 8000 kg

8,80

osovinsko opterećenje = 8001 kg – 9000 kg

9,90

osovinsko opterećenje = 9001 kg – 10000 kg

11,00

osovinsko opterećenje > 10000 kg

11,00

dvije osovine

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg – 5000 kg

4,40

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg – 6000 kg

5,50

zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg – 7000 kg

6,60

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg – 8000 kg

7,70

zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg – 9000 kg

8,80

zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg – 10000 kg

9,90

osovinsko opterećenje > 10000 kg

9,90

tri osovine

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg – 5000 kg

3,30

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg – 6000 kg

4,40

zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg – 7000 kg

5,50

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg – 8000 kg

6,60

zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg – 9000 kg

7,70

zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg – 10000 kg

8,80

osovinsko opterećenje > 10000 kg

8,80

13.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) poluprikolice (PP)

jedna osovina

osovinsko opterećenje <= 10000 kg

11,00

osovinsko opterećenje > 10000 kg

11,00

dvije osovine

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg

8,80

zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg – 11000 kg

9,90

zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg

11,00

zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg – 13000 kg

12,10

zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg

13,20

zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg – 15000 kg

14,30

zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg – 16000 kg

15,40

zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg – 17000 kg

16,50

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg – 18000 kg

17,60

zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg

17,60

tri osovine

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg

11,00

zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg – 11000 kg

12,10

zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg

13,20

zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg – 13000 kg

14,30

zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg

15,40

zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg – 15000 kg

16,50

zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg – 16000 kg

17,60

zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg – 17000 kg

18,70

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg – 18000 kg

19,80

zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg – 19000 kg

20,90

zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg – 20000 kg

22,00

zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg – 21000 kg

23,10

zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg – 22000 kg

24,20

zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg – 23000 kg

25,30

zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg – 24000 kg

26,40

zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg

26,40

14.

SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4)

s četiri osovine

26,40

s pet osovina

33,00

sa šest i više osovina

39,60

15.

RADNI STROJ

0,00

16.

POSEBNI SLUČAJEVI PO NAMJENI VOZILA

Vatrogasno vozilo

1,10

Pčelarsko vozilo

0,50

Vozilo za kampiranje – stanovanje

0,40

Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije

0,10

Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije

0,30

Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije

2,00

Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije

4,00

Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije

6,00

Traktor ili traktorsko priključno vozilo

0,00

Vozila za pokretne zabavne radnje (cirkus)

2,00

17.

VOZILA OPREMLJENA PLINSKOM INSTALACIJOM – LPG/CNG

dodatna naknada na osnovni iznos

L kategorija vozila

1,00

M1 i N1 kategorija vozila

2,56

M2 i M3 kategorija vozila

10,00

N2 i N3 kategorija vozila

10,00

Članak 5.

Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 4. ovoga Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).

Članak 6.

Godišnju naknadu naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.

Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj i naplaćenoj godišnjoj naknadi.

Stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste odnosno upravno tijelo Grada Zagreba dužni su u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika zaključiti ugovor o naplati godišnje naknade.

Protekom roka iz stavka 3. ovoga članka prestaju važiti ugovori o izdavanju potvrda o obračunatoj naknadi vlasnicima vozila – obveznicima plaćanja godišnje naknade, sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj: 103/01 i 141/02).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/24
Urbroj: 530-07-11-1
Zagreb, 18. ožujka 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.