Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu ("Narodne novine" 140/2010) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 Tekuće donacije u novcu

NN 35/2011 (25.3.2011.), Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu ("Narodne novine" 140/2010) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 Tekuće donacije u novcu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

812

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« br. 155/2002, 47/2010 i 80/2010), članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU (»Narodne novine« 140/2010) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

I.

Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine« br. 140/2010.) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 41.336.318,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

I ALBANCI

1. UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

567.000,00

1. Informiranje

240.000,00

1.1. »Informatori« naklada 800 – 1000

12 brojeva, 32 stranice, format A4

240.000,00

2. Izdavaštvo

33.000,00

2.1. knjiga »Dardanci i Dardanija u antici« autor dr. Zef Mirdita, 500 stranica, naklada 1000, format 15, 5×22

25.000,00

2.2. knjiga »Illyricus Spiritus«, autor Zef Lleshededaj, naklada 300, format 14×21, 160 stranica

8.000,00

3. Kulturni amaterizam

194.000,00

3.1. Udruga Albanskih žena »Drita« – Zagreb

15.000,00

– dani Albanske kulture

5.000,00

– učenje materinskog jezika

5.000,00

– izložba slika akademskog slikara iz Prištine

5.000,00

3.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Zagreb

15.000,00

Kulturni amaterizam

– obilježavanje ličnost iz albanske povijesti

5.000,00

– organiziranje likovne izložbe i prikazivanje albanskog filma

10.000,00

3.3. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka

41.000,00

Kulturni amaterizam

15.000,00

– recitiranje i gluma

5.000,00

– izložba slika s temom jednakost i različitost

5.000,00

– nastup folklorne skupine »Shota«

5.000,00

Kulturne manifestacije

26.000,00

– etnosmotra Rijeka, Dani kulture, gostovanja

26.000,00

3.4. Zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek

10.000,00

– Dan albanske zastave

5.000,00

– Dan albanske kulture

5.000,00

3.5. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije

8.000,00

– obilježavanje neovisnosti Republike Kosova

5.000,00

– obilježavanje godišnjica istaknutih ličnosti iz »Albanskog nac. preporoda«

3.000,00

3.6. Zajednica Albanaca Istarske županije, Pula

51.000,00

Kulturni amaterizam

16.000,00

– formiranje folklorne sekcije i učeničkog zbora

10.000,00

– izložba slika naivnog slikara Engjell SpaQi

6.000,00

Kulturne manifestacije

35.000,00

– dani albanske kulture

25.000,00

– uloga albanskih branitelja u Domovinskom ratu

5.000,00

– svečana Akademija u povodu Neovisnosti Republike Kosovo

5.000,00

3.7. Udruga Albanaca Zadarske županije

16.000,00

Kulturne manifestacije

– etnoizložba nacionalnih manjina Zadarske županije

6.000,00

– Dan neovisnosti Republike Kosova

5.000,00

– Kulturna manifestacija »Raznolikost za sve nacionalne manjine Zadarske županije«

5.000,00

3.8. Zajednica Albanaca Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

23.000,00

Kulturni amaterizam

– folklorna sekcija, KUD »Shqiponja«

10.000,00

Kulturne manifestacije

– obilježavanje Dana neovisnosi Republike Kosovo

5.000,00

– dani albanske kulture

8.000,00

3.9. Udruga Albanaca Osječko-baranjske županije

Kulturne manifestacije

5.000,00

– izložba slika renomiranog slikara Enver Recica Albanese

5.000,00

3.10. Zajednica Albanaca grada Osijeka

10.000,00

– obilježavanje Dana neovisnosi Republike Kosovo

5.000,00

– prikazivanje albanskog filma i organiziranje izložbe u Osijeku

5.000,00

4. Kulturne manifestacije

100.000,00

4.1. Obilježavanje godišnjice smrti Milana Shufflaya

5.000,00

4.2. Albanski nacionalni preporod

15.000,00

4.3. Dani albanske kulture – Zagreb

60.000,00

4.4. Obilježavanje Dana neovisnosi Republike Kosovo

20.000,00

2. KLUB ALBANSKIH ŽENA »KRALJICA TEUTA«, Zagreb

92.000,00

1. Informiranje

1.1. Časopis za ženu i obitelj »Iliria«,

4×2 broja – dvomjesečnik, str. 48, naklada 1000, format A-4

87.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. okrugli stolovi

5.000,00

3. FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA U HRVATSKOJ

183.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. knjiga »Hrvatska povijest«, autor Ivo Goldstein

432 stranice, naklada 1000, format B5

30.000,00

1.2. knjiga – Rječnik hrvatsko-albanski/albansko-hrvatski, autor mr. sc. dr. Tahir Ramqaj

stranica 625, naklada 1000, format B5

15.000,00

1.3. knjiga »Albanci u RH 1918. – 1991.«, autor Ivo Goldstein

444 stranice, naklada 1000, format B5

40.000,00

1.4. fotomonografija »Drevno Kosovo«, autor Edi Shukriu

160 stranica, naklada 500, format B5

25.000,00

1.5. knjiga »Židovi u Albaniji«, autor Shaban Sinani

500 stranice, naklada 1000, format B5

30.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Tribina pod temom »Dileme političkog predstavljanja«

15.000,00

2.2. Obilježavanje Dana neovisnosti Republike Kosova

5.000,00

2.3. Obilježavanje godišnjice smrti Milana Šufflaya

5.000,00

2.4. Život i djelo Gjona Gazullija

8.000,00

2.5. Život i djelo Ramiza Abdulija

10.000,00

4. AKDH »Shkendija«, Zagreb

90.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklorna sekcija

60.000,00

1.2. dramska sekcija

9.000,00

1.3. glazbena sekcija – pjevački zbor

7.000,00

1.4. izložbe

7.000,00

1.5. književne večeri i recitali

7.000,00

UKUPNO ALBANCI:

932.000,00

II. BOŠNJACI

1. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE »PREPOROD«, ZAGREB

693.000,00

1. Informiranje

1.1. »Behar« dvomjesečnik

6 brojeva, 60 stranica, format A4, naklada 1500

210.000,00

1.2. »Preporodov Journal«

10 brojeva, 40 stranice, format A4, naklada 1000

135.000,00

1.3. »Jasmin« časopis za djecu i mlade

2 broja, 24 – 25 stranica, format A4, naklada 500

50.000,00

2. Izdavaštvo

2.1. knjiga »Multimonolog«, autor Senad Nanić

200 str. 24 araka, naklada 1000, format 14×20

30.000,00

2.2. pripovjetke »Ramazanske večeri«, autor Branislav Nušić

270 str., 16, 5 araka, naklada 1000, format 14×21

25.000,00

2.3. knjiga »Islam na Balkanu«, autor Marry T. Noris

430 str., 27 araka, naklada 1000, format 16×23

35.000,00

3. Kulturni amaterizam

3.1. pjevački zbor »Bulbuli«

80.000,00

3.2. dramska skupina »Orient esspreso«

48.000,00

4. Kulturne manifestacije

4.1. XVI. bošnjačke riječi

80.000,00

2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE

94.000,00

1. Informiranje

1.1. časopis »Bošnjački glas«,

naklada 1500, format A4, 6 brojeva – dvomjesečnik

70.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. znanstveni skup »Europski identitet Bošnjaka«

12.000,00

2.2. Festival bošnjačke kulture

12.000,00

3. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, ZA SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU

64.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Pjevački ženski zbor

22.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. 10. sisački bajramski koncert

42.000,00

4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

64.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Mješoviti zbor

20.000,00

2. Kulturna manifestacija

2.1. »Sevdalinka kao glazbeni most«

20.000,00

2.2. Dani bošnjačke kulture u PGŽ – 2011.

24.000,00

5. KUD »BOSNA«, ISTARSKE ŽUPANIJE

45.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklorna skupina

20.000,00

2. Kulturna manifestacija

2.1. »4. veče tradicijskog plesa i sevdaha«

25.000,00

6. BOŠNJAČKO KULTURNO DRUŠTVO »NUR«, SISAK

102.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklorna sekcija

40.000,00

1.2. dječja folklorna sekcija

20.000,00

1.3. glazbena sekcija

17.000,00

2. Kulturna manifestacija

2.2. ramazanski bajramski koncert

25.000,00

7. BOŠNJAČKI KUD »BEHAR«, GUNJA

70.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Folklorna sekcija i dječja folk. sekcija

35.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. VI. smotra bošnjačkih KUD-ova RH, Gunja

35.000,00

8. KUD »SELAM«, DUBROVNIK

74.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Glazbena sekcija zbor »Selam«

45.000,00

1.2. Literalno-dramska sekcija

29.000,00

9. KUD »SEVDAH«, ZAGREB

70.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Njegovanje narodnih plesova, muzike i običaja

25.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Koncert dječijih zborskih pjesama

15.000,00

2.2. Izložba i revija narodnih nošnji BiH

15.000,00

2.3. Dramska predstava

15.000,00

10. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

376.000,00

1. Informiranje

180.000,00

1.1. »Bošnjačka pismohrana« časopis, naklada 1000

jedan dvobroj, 550 stranica, format 16, 80×23,50

180.000,00

2. Izdavaštvo

40.000,00

2.1. knjiga »Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Jugoslavije 1929. – 1941.« autor Zlatko Hasanbegović

naklada 1000, format B5, str. 600

25.000,00

2.2. knjiga-zbirka pjesama »I ljubav je na određeno vrijeme«, autor Namik Tarabić, 120 str., naklada 500, format 12×20

15.000,00

3. Kulturni amaterizam

110.000,00

3.1. komorni mješoviti zbor

40.000,00

3.2. narodne igre, vokalna i instrumentalna muzika uobličena u scenske programe, ansambl bošnjačkog folklora

70.000,00

4. Kulturne manifestacije

46.000,00

4.1. Susret folklornih skupina »Nitko da ne dođe do prijatelj drag«

22.000,00

4.2. Izložba fotografija »Umjetnički simboli na kamenim stećcima«

6.000,00

4.3. Izložba fotografija »Pokažimo svijetu ljepote Une«

10.000,00

4.4. Izložba fotografija »Bosanski motivi objektivom Edina Jahića«

8.000,00

11. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, PULA

30.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. festival bošnjačke kulture u Istri

30.000,00

12. SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA, SABAH-ZAGREB

210.000,00

1. Informiranje

1.1. »SABAH« časopis

12 brojeva, 36 stranica, format A4, naklada 2000

70.000,00

2. Izdavaštvo

2.1. knjiga »Pripovjetke«, autor Ibrahim Duraković, naklada 1000, format 22,5×23, 5, 200 stranica

20.000,00

2.2. knjiga »Ljudski resursi bošnjaka u RH« autor Jusuf Šehanović

250 str., naklada 1000, format B5

25.000,00

2.3. knjiga »Riznica« autor Mesud Bužimkić

112 str., naklada 500, format A4

20.000,00

3. Kulturni amaterizam

3.1. folklorna skupina – IV. smotra folkl. stvaralaštva Bošnjaka u RH,

40.000,00

3.2. Nastup gostovanje u Srebrenici »Da se ne zaboravi«

15.000,00

4. Kulturne manifestacije

4.1. stručni skup »Bošnjaci u Hrvatskoj«

20.000,00

13. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE

38.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. knjiga »Meni moji iz Bosne«, autor Fahrudin Nikšić

format 20×14, naklada 1000, 8 araka

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. »Bajramsko sijelo«

8.000,00

2.2. Obilježavanje nacionalnih praznika u BiH

5.000,00

2.3. Dani bošnjačke kulture

5.000,00

14. BOŠNJAČKI KUD »LJILJAN«, DRENOVCI

40.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklorna skupina i dramska sekcija

40.000,00

15. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA »PREPOROD«, DUBROVNIK

30.000,00

1. Kulturni amaterizam

1. folklorna skupina – gostovanja

10.000,00

2. ženski zbor »Zumbuli« i muški zbor »Dilberi«

20.000,00

UKUPNO BOŠNJACI:

2.000.000,00

III. BUGARI

1. NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

100.000,00

1. Informiranje

1.1. »Rodna riječ« dvojezični časopis

4 broja, 32 stranice, format A4, naklada 300 komada

70.000,00

2. Kulturni amaterizam

2.1. folklorna skupina

25.000,00

3. Kulturne manifestacije

3.1. Proslava nacionalnih praznika manjine

5.000,00

UKUPNO BUGARI

100.000,00

IV. CRNOGORCI

1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB

765.000,00

1. Informiranje

145.000,00

1.1. »Crnogorski glasnik«

6 brojeva, 44 – 50 stranica, format A4, naklada 1000

110.000,00

1.2. »Crnogorski ljetopis«

dvogodišnjak, format 17/24, naklada 1000

35.000,00

2. Izdavaštvo

185.000,00

2.1. knjiga »Lu× aeterna«, autor Dimitrije Popović

str. 250, naklada 2000, format 24/34cm

55.000,00

2.2. knjiga »PIIP Njegoš i hrvatski intelektualci njegova doba«, grupa autora Radoslav Rotković, Branjka Banjević, Kruno Pranjić i Sava Bogdanović

naklada 1500, str. 300 – 400, format 24×34cm

45.000,00

2.3. knjiga »Primjeri suživota u Crnoj Gori kroz vijekove«, autor akademik Zuvdija Hodžić

naklada 1000, str. 300, format 15×21 cm

30.000,00

2.4. knjiga »Monografija Veljka Bulajić«, priređivač dr. Mato Kukuljica i rednik projekta prof. Božo Rudež

naklada 2000, str. 1000, format 20×27 cm

30.000,00

2.5. knjiga »Tegobni put u Europsku uniju«, autor prof. dr. sc. Damir Grubiša

naklada 600, kart. 280, format 15×21 cm

25.000,00

3. Kulturni amaterizam

200.000,00

3.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro« Zagreb

60.000,00

– izložbena djelatnost

40.000,00

– pjevačka skupina »Montenergro«

20.000,00

3.2. Zajednica Crnogoraca Split

30.000,00

– izložbene djelatnosti u 2011.

30.000,00

3.3. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka

40.000,00

– pjevačka grupa »Montenegrine«

25.000,00

– likovne izložbe amatera i likovnih umjetnika

15.000,00

3.4. Društvo perojskih crnogoraca »Peroj 1657«, Peroj

20.000,00

– folklorna skupina »Peroj 1657«

20.000,00

3.5. Zajednica Crnogoraca Pule

25.000,00

– izložbene djelatnosti u 2011.

25.000,00

3.6. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Osječko-baranjske županije, Osijek

15.000,00

– izložbene djelatnosti u 2011.

15.000,00

3.7. Zajednica Crnogoraca Karlovac

10.000,00

– izložbene djelatnosti u 2010.

10.000,00

4. Kulturne manifestacije

235.000,00

4.1. »Petrovdanski sabor Crnogoraca Hrvatske« – 2009 /NZCH i NZCRijeke/Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka

30.000,00

4.2. »Dani crnogorske kulture« (zajednički programi)

155.000,00

4.3. Lučindenski susreti, 2010 Zagreb »Montenegro«

30.000,00

4.4. »Dani Peroja« Društvo perojskih Crnogoraca Peroj 1657«

20.000,00

2. DEMOKRATSKI SAVEZ »MONTENEGRO – MONTENEGRINA« OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, OSIJEK

25.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. zbornik Milorada Nikčevića, urednik Milica Lukić i Jakov Sabljić

naklada 300, stranica 500, format B5

25.000,00

3. ZAJEDNICA CRNOGORACA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

20.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. vokalno-instrumentalni amaterizam

14.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Likovna izložba – izbor iz fundusa Moderne galerije Podgorica

6.000,00

UKUPNO CRNOGORCI:

810.000,00

V. ČESI

1. NIU »JEDNOTA« DARUVAR

1.960.000,00

1. Informiranje

1.857.000,00

1.1 »Jednota«, tjednik

50 brojeva, 28 stranica, naklada 1550, format A4

1.326.950,00

1.2. »Detski koutek« dječji list

10 brojeva, 32 stranica, naklada 1200, format 19, 5×26,5

350.850,00

1.3. »Češki lidovy kalendar 2011.«

jedan broj 196 stranica, naklada 1200, format 24×17

121.200,00

1.4. »Prehled XXIX«

1 broj, 144 stranica, naklada 1500, format 20×14,5

58.000,00

2. Izdavaštvo

103.000,00

2.1. knjiga-roman »Jako potoky hledaji reky«, autor Ruda Turek

22 araka, naklada 500, format 17×24 cm, str. 352

48.000,00

2.2. knjiga – studija »Česka škola v Ivanove Sele«, autor Justyna Koutnikova

3 araka, naklada 500, format 17×24, str. 48

15.000,00

2.3. knjiga – etnografska studija »Me česke koreny«, autor Vlatka Danek

15 araka, naklada 500, format 17×24, str. 160

40.000,00

2. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

1.766.000,00

1. Informiranje

35.000,00

1.1. »Vijesti društva«, mjesečnik

12 brojeva, 4-6 stranica, naklada 450, format A4

17.500,00

1.2. Bilten »Naša riječ«, mjesečnik

12 brojeva, 4 – 6 stranica, naklada 500, format A4

17.500,00

2. Kulturni amaterizam

1.170.000,00

2.1. Češka beseda Daruvar

80.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina mlađa

10.000,00

– folklorna skupina srednja

10.000,00

– folklorna skupina Holubička

10.000,00

– knjižnica F. Buriana

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.2. Češka beseda Doljani

80.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina mlađa

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– folklorna skupina srednja

10.000,00

– duhački orkestar

10.000,00

– kazališna grupa starija

10.000,00

– kazališna grupa mlađa

10.000,00

– glazbena grupa

10.000,00

2.3. Češka beseda Prekopakra

40.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina mlađa

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.4. Češka beseda Kaptol

60.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina mlađa

10.000,00

– folklorna skupina srednja

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.5. Češka beseda Bjeliševac

30.000,00

– folklorna skupina mala

10.000,00

– folklorna skupina velika

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

2.6. Češka beseda Nova Gradiška i okolica

20.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.7. Češka beseda Slavonski Brod

40.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.8. Češka beseda Rijeka

60.000,00

– folklorna skupina srednja

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– folklorna skupina dječja

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– knjižnica

10.000,00

2.9. Češka beseda Jazvenik

40.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina – starija

10.000,00

– folklorna skupina – mlađa

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.10. Češka beseda Međurić

50.000,00

– folklorna skupina dječja

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

2.11. Češka beseda Ljudevit selo

30.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.12. Češka beseda Dežanovac

20.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

– izrada ručnih radova

10.000,00

2.13. Češka beseda Zagreb

90.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina mlađi

10.000,00

– folklorna skupina (Jeteliček)

10.000,00

– knjižnica

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– glazbena skupina /mlađa/

10.000,00

– plesna skupina »Polka«

10.000,00

– knjižnica

10.000,00

2.14. Češka beseda Treglava

40.000,00

– folklorna skupina mlađa

10.000,00

– folklorna skupina starija

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

2.15. Češka beseda Lipovljani

30.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

2.16. Češka beseda Sisak

40.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– kazališna grupa

10.000,00

– knjižnica

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

2.17. Češka beseda Gornji Daruvar

30.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.18. Češka beseda Daruvarski Brestovac

50.000,00

– folklorna skupina – mlađa

10.000,00

– folklorna skupina – starija

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

2.19. Češka beseda Hercegovac

30.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.20. Češka beseda Virovitica

50.000,00

– folklorna i plesna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.21. Češka beseda Bjelovar

60.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– folklorna skupina mala

10.000,00

– folklorna skupina srednje

10.000,00

– folklorna skupina velika

10.000,00

– kazališna sekcija

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

2.22. Češka beseda Končanica

40.000,00

– folklorna skupina – mlađa

10.000,00

– folklorna skupina – starija

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

2.23. Češka beseda Vel. i Mali Zdenci

50.000,00

– folklorna skupina mala

10.000,00

– folklorna skupina srednja

10.000,00

– folklorna skupina velika

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– puhački orkestar

10.000,00

2.24. Češka beseda Ivanovo Selo

20.000,00

– kazališna sekcija

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

2.25. Češka beseda Donji Sređani

30.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– kazališna skupina mlađi

10.000,00

– folklorna skupina

10.000,00

2.26. Češka beseda Garešnica

30.000,00

– kazališna skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

2.27. Češka beseda Dubrava

20.000,00

– glazbena skupina

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

2.28. Češka beseda Šibovac

10.000,00

– zborna skupina

10.000,00

3. Kulturne manifestacije

561.000,00

3.1. 6. smotra čeških beseda Sisačko-moslavačke županije, Sisak

10.000,00

3.2. Smotra glazbenih grupa Daruvar

19.000,00

3.3. Smotra čeških pjesama Sl. Brod

11.000,00

3.4. Smotra pjevačkih zborova i skupina Prekopakra, Končanica

75.000,00

3.5. 9. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog

13.000,00

3.6. Smotra puhačkih orkestara Daruvarski Brestovac

60.000,00

3.7. Naše jaro – smotra folklora

65.000,00

3.8. Vonička 90. obljetnica osnutka Saveza Čeha

65.000,00

3.9. Smotra amaterskih kazališnih skupina, Doljani

70.000,00

3.10. Dodjela priznanja, Daruvar

10.000,00

3.11. Dani češke kulture Bjelovar

13.000,00

3.12. Dani češke kulture Dubrava

10.000,00

3.13. Svečanosti – obilježavanja osnutka Čeških beseda

58.000,00

3.14. Svibanjski susreti Hercegovac

10.000,00

3.15. Karavana prijateljstva N. Gradiška

10.000,00

3.16. Festival čeških dječjih pjesama Končanica

25.000,00

3.17. Etno dan, Ivanovo Selo

6.000,00

3.18. Izložbe Kluba likovnjaka Saveza Čeha

5.000,00

3.19. Večer nacionalnih manjina

13.000,00

3.20. Dječji festival (Rijeka)

13.000,00

UKUPNO ČESI:

3.726.000,00

VI. MAĐARI

1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, OSIJEK

2.130.000,00

1. Informiranje

889.000,00

1.1. »Uj Magjar Kepes Ujsag» tjednik

49 brojeva, 24 stranice, naklada 1200, format 235×333

520.000,00

1.2. »Horvatorszagi Magyarsag«, mjesečnik

12 brojeva, 60 stranica, naklada 1000, format 165×230

214.000,00

1.3. »Barkoca – cicamaca«, dječji list

12 brojeva, 24 stranice, naklada 1000, format A40

90.000,00

1.4. »Rovatkak«, godišnjak

6 brojeva, 188 stranica, naklada 1000, format 120×195

65.000,00

2. Izdavaštvo

50.000,00

2.1. knjiga »Crkve uz Dravu«, autor dr. sc. Karolj Labadi

naklada 1000, araka 52, format 148×210

50.000,00

2.2. knjiga, »Splet narodnih igara«, autor Wéber Béláné

str. 92, naklada 300, format A4,

3. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Mađarskom,

1. informiranje pripadnika mađarske nacionalne manjine u elekroničkim medijima

200.000,00

4. Kulturni amaterizam

Županijske udruge

766.000,00

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske

Kulturni amaterizam

– središnja folklorna skupina DZMH u Vukovarsko-
-srijemskoj županiji

4.1. Primorsko-goranska županija (Rijeka)

39.000,00

– pjesmom u zavičaj

10.000,00

– folklorna skupina Csardas

6.000,00

– likovna sekcija

8.000,00

– likovna kolonija nac. manjina

10.000,00

– festival poezije nacionalnih manjina

5.000,00

4.2. Udruga »Mađarskih katoličkih žena«

13.000,00

– izložba »Tragovima povijesti Mađara u Baranji«

5.000,00

– predavanje »Povijest žena u mađarskom narodu«

5.000,00

– dani kruha u Belom Manastiru

3.000,00

4.3. Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split

35.000,00

– likovna sekcija

5.000,00

– literarna grupa

5.000,00

– jezično plesna grupa za djecu od 5 do 10 godina

10.000,00

Kulturne manifestacije

– osnivanje, uvježbavanje i vođenje mješovitog zbora udruge

10.000,00

– obilježavanje nacionalnih praznika

5.000,00

4.4. Udruga Virovitičko-podravske županije

26.000,00

– folklor, njegovanaje jezika kroz pjesmu, ples i igru

24.000,00

– Magyar bal – susret folklornih skupina

2.000,00

4.5. Udruga za Istru, Pula

22.000,00

– pjevački ženski zbor

3.000,00

– 12. tjedan mađarske kulture

16.000,00

– rad kreativnih radionica žena

3.000,00

4.6. Udruga Bilje

34.000,00

– obilježavanje nacionalnih praznika

6.000,00

– Etnosusreti 2011. g.

6.000,00

– narodni običaji Vinceška i Pokladni utorak

5.000,00

– Klubski rad – radionice

10.000,00

– dan otvorenog dvorca – mađarski dan

5.000,00

– upoznajmo svoju domovinu

2.000,00

4.7. Udruga Beli Manastir

48.000,00

– Prikaz legende o Sv. Martinu

10.000,00

– tisuću godina povijesti mađarske kulture i panonski krajolik

5.000,00

– izložba »Beli Manastir« – nekada i sada

8.000,00

– adventske pripreme

5.000,00

– umjetnička kolonija slikara amatera

10.000,00

– tjedan mađarskog filma

10.000,00

4.8. Udruga Batina

38.000,00

Kulturne manifestacije

– tradicionalne berbene svečanosti u Batini 2011

15.000,00

– proslava mađarskog nac. praznika 15. ožujka

5.000,00

– prikaz božićnih običaja pripadnika mađarske nac.manjine

8.000,00

– prikaz uskrsnih običaja pripadnika mađarske nac.manjine

8.000,00

– izložba »Narodna nošnja na razglednicama«

2.000,00

4.9. Ogranak Kotlina

10.000,00

– obilježavanje stradanje mještana Koltline u Domovinskom ratu

5.000,00

– međunarodna smotra folklora

5.000,00

4.10. Ogranak Vardarac

20.000,00

– dječje radionice prigodom mađarskih nac. praznika

10.000,00

– proslava mažarskog nacionalnog praznika

5.000,00

– proslava dana revolucije

5.000,00

4.11. Udruga Mađara grada Vukovara

25.000,00

– ženski pjevački zbor

15.000,00

– večeri mađarskog folklora u gradu Vukovaru

10.000,00

4.12. Udruga Kopačevo

15.000,00

– amaterska kazališna skupina

10.000,00

Kulturne manifestacije

– »Sveznalice«, kviz znanja i talenta

5.000,00

Kulturno-umjetnička društva:

4.13. Kulturno-umjetničko društvo »Csardas«, mladeži DZMH, Suza

63.000,00

– KUD »Čardaš«

55.000,00

– berbena svečanost

5.000,00

– žetvena svečanost

3.000,00

4.14. Kulturno-umjetničko društvo »Jokai Mor« Suza

23.000,00

– KUD »Jokai Mor«, dječja likovna sekcija

3.000,00

– KUD »Jokai Mor«, dječja folklorna skupina

20.000,00

4.15. Kulturno-umjetničko društvo »Petefi Šandor« Dalj Planina

50.000,00

– folklorna skupina

30.000,00

– ženski zbor

10.000,00

– škola tambure i tamburaški orkestar

10.000,00

4.16. Kulturno-umjetnička udruga Novi Bezdan

38.000,00

– ženski zbor

20.000,00

– glazbena sekcija

10.000,00

– obilježavanje nacionalnog praznika Mađara, 15. ožujka

5.000,00

– božićna predstava

3.000,00

4.17. KUD »Petofi Sandor« – Ivanovci

30.000,00

– folklorna skupina

30.000,00

4.18. MKD »Arany Janos«, Kopačevo

50.000,00

– mješoviti pjevački zbor

20.000,00

– band Kaz

10.000,00

– dječja folklorna skupina

20.000,00

4.19. MKD »Petofi Sandor«, Lug

33.000,00

– mješoviti pjevački zbor

10.000,00

– klub mladih

8.000,00

– advent u Lugu

5.000,00

– dječja folklorna skupina

10.000,00

4.20. KUD »Petefi Sandor«, Laslovo

44.000,00

– njegovanje izvornog folklora

36.000,00

– dani Laslova

6.000,00

– kulturna večer za Božić

2.000,00

4.21. MKUD »Ady Endre«, Hrastin

35.000,00

– folklor

25.000,00

– drugi mađarski dječji festival

10.000,00

4.22. DZMH, Udruga Suza,

10.000,00

– kazališne večeri

10.000,00

4.23. KUD »Jankovci« – Stari Jankovci

30.000,00

– KUD »Stari Jankovci«, folklorna skupina

20.000,00

– smotra folklora nacionalnih manjina

10.000,00

4.24. KUD »Vardarac«, Vardarac

30.000,00

– njegovanje pisma, jezika i mađarske kulture

10.000,00

– proslava tradicionalne pokladne svečanosti »Kakas utes«

10.000,00

– IV. Međunarodna smotra folklora

10.000,00

4.25. Novinarsko društvo Mađara u Hrvatskoj, Osijek

5.000,00

– međunarodni susret mađarskih novinara

5.000,00

5. Kulturne manifestacije

225.000,00

5.1. Kopačevo 2011.

10.000,00

5.2. VIII. kolonija umjetnika Mađara u RH

20.000,00

5.3. Dan Svetog Stjepana

25.000,00

5.4. IX. susret mladih novina i čitatelja ilustriranih dječjih novina na mađarskom jeziku »Barkoca«

10.000,00

5.5. Mađarske građanske revolucije

10.000,00

5.6. Proljetni dan kulture

20.000,00

5.7. Tradicionalne svečanosti u Suzi

15.000,00

5.10. 3. susret mađarskih glazbenika – Korođ 2011.

20.000,00

5.11. Dani kulturne autonomije Mađara u Hrvatskoj

30.000,00

5.12. Književne i dramske večeri Mađara u Hrvatskoj

20.000,00

5.13. Večer mađarskog folklora u Zagrebu

30.000,00

5.14- središnja folklorna skupina DZMH u Vukovarsko-srijemskoj županiji

15.000,00

2. SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, ZAGREB

2.438.000,00

1. Informiranje

891.000,00

1.1. »Horvatorszagi Magyar Naplo«, tjednik

48 brojeva, 24 str., naklada 1200, format A4

535.000,00

1.2. »Hagyatek«, mjesečnik

12 brojeva, 60 str., naklada 500, format A-5

207.000,00

1.3. »Szivarvany«, dječji list

12 brojeva, 28 str., naklada 800, format A-5

79.000,00

1.4. – Godišnjak

1 broj, 200 stranica, naklada 1500, format A-5

70.000,00

2. Izdavaštvo

30.000,00

2.1. knjiga – stručna knjiga, »Očuvanje i stvaranje vrijednosti« autor: Tamaš Kondor, 180 stranica, A4, naklada 1000

30.000,00

3. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Mađarskom

200.000,00

4. Kulturni amaterizam

995.000,00

Kulturni amaterizam

- Središnja folklorna skupina Saveza mađarskih udruga

59.000,00

4.1. Mađarsko kulturno društvo »Nepkor« Osijek

– mješoviti pjevački zbor

30.000,00

Kulturne manifestacije

– Dan mađara u Osijeku

30.000,00

4.2. Mađarsko kulturno društvo »Pelmonostor«, Beli Manastir

– folklorna skupina

30.000,00

– ženski pjevački zbor

20.000,00

– X. ljetna škola mađarskog folklora

5.000,00

– literarna sekcija

5.000,00

4.3. Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor«, Čakovci

– folklorna skupina mladih

10.000,00

– folklorna skupina žena

10.000,00

– glazbena skupina

15.000,00

Kulturne manifestacije

– Međunarodna smotra mađarskog folklora »CHAK 2011«

15.000,00

4.4. Kulturno-umjetničko društvo »Jozsef Atila« Zmajevac

– dramska sekcija

20.000,00

– ženska zborna skupina

30.000,00

Kulturne manifestacije

– Dani mađarske kulture

10.000,00

4.5. Kulturno-umjetničko društvo »Dozsa Gyorgy« Hrastin

– folklorna skupina

18.000,00

– XII. Jesen u Hrastinu

10.000,00

4.6. Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor« Vardarac

– folklorna grupa

15.000,00

– ženski zbor

10.000,00

4.7 KUD »Ady Endre« Korog

– folklorna, tamburaška, dramska i recitatorska skupina

30.000,00

Kulturne manifestacije

– »Smotra izvornog folklora Mađara RH« – Korođ 2011

10.000,00

– Smotra dječjih mađarskih folklornih grupa RH – Korođ 2011

10.000,00

– Smotra mađarskih orkestara iz RH – Korođ 2011

10.000,00

4.8. MKD »Čardaš« Zadar

– izložba slika i crteža i koncert

5.000,00

– Međunarodni dan kulturne raznolikosti

5.000,00

4.9. KUD »Petofi Sandor« Kotlina

– folklorna sekcija za njegovanje običaja i folklornog stvaralaštva

10.000,00

Kulturne manifestacije

– večer folklora

5.000,00

– obilježavanje mađarske revolucije

5.000,00

– vađenje majpana

5.000,00

4.10. MKD » Kisköszeg« Batina

– ženski zbor

20.000,00

– folklorna skupina

20.000,00

Kulturne manifestacije

– Međunarodni susret mađarskih folklornih skupina

5.000,00

4.11. Mađarska kulturna udruga »Baross«, Rijeka

– proslava nacionalnih praznaka R Mađarske, zbor, literarna sekcija, tribine

7.000,00

– Dani mađarske kulturne udruge Baross

8.000,00

4.12. KD za njegovanje običaja Mađara, Podolje

– sekcija »Prelo«, etnografija

10.000,00

Kulturne manifestacije

– Pozdrav jeseni – smotra folklora

5.000,00

– izložba starina

5.000,00

– likovna kolovnija za djecu, »Ljepota baranjskog kraja«

5.000,00

– maskembal za djecu

5.000,00

4.13. MKD »Tanz«, Kamenac

– kreativna radionica za žene

5.000,00

Kulturne manifestacije

– smotra folklora i božićni koncert

5.000,00

– žetvene svečanosti

5.000,00

– susret udruga za njegovanje mađarskih običaja

5.000,00

4.14. Udruga za njegovanje običaja Mađara, Stari Jankovci

– ženski zbor

10.000,00

– dječja folklorna skupina

10.000,00

Kulturne manifestacije

– smotra folklora/otvorenje mađarske kuće

5.000,00

– smotra zborova »Pozdrav jeseni«

5.000,00

4.15. UM Hercegszollosi Mihally, Kneževi Vinogradi

– glazbeni pjevački sastav

10.000,00

Kulturne manifestacije

– večer folklora

5.000,00

– međunarodni susret mladih, izložba i koncert

5.000,00

4.16. Centar za kulturu i obučavanje SMU »Starai Mihaly«, B. Manastir

– obučavanje narodne glazbe

30.000,00

– obučavanje narodnog plesa

33.000,00

4.17. KUD »Petefi Šandor«, Marinci

– odrasla folklorna skupina

20.000,00

– dječja folklorna skupina

10.000,00

– smotra folklora, seoski maskembal i »Mladost u selu«

10.000,00

4.18. MKD »Ady Endre«, Zagreb

– glazbena sekcija

12.000,00

– kazališna sekcija

15.000,00

4.19. Zajednica Mađara, Daruvar

– pjevački zbor

20.000,00

Kulturne manifestacije

– Međunarodni dan mađarske kulture »Daruvar 2011.«

5.000,00

4.20. Mađarko kulturno društvo »Moricz Zsigmond« Pula

– folklorna skupina

10.000,00

– Dani mađarske kulture

5.000,00

4.21. Kulturno društvo za njegovanje običaja mađara – Novi Bezdan

– dječja folklorna skupina

20.000,00

– glazbena škola

15.000,00

Kulturne manifestacije

– uskrsni program

5.000,00

– izložba ručnih radova

5.000,00

4.22. ZAJEDNICA MAĐARA GRUBIŠNO POLJE

– 9. manifestacija

30.000,00

4.23. UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA – BILJE

– dječja folklorna skupina

10.000,00

4.24. CIVILNI CENTAR DEAK FERENC, LUG

– ženska folklorna skupina

20.000,00

– dječja folklorna skupina

10.000,00

Kulturne manifestacije

– Dani mađarske kulture

10.000,00

4.25. MAĐARSKI KUD DARDA

– ženski pjevački zbor

15.000,00

– mješovita folklorna skupina

15.000,00

4.26. ZAJEDNICA MAĐARA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

– tamburaški orkestar

15.000,00

4.27. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK

– čuvanje i njegovanje kulturne baštine i običaja mađara

13.000,00

Kulturne manifestacije

– obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika, Kulturni dani Mađara

10.000,00

4.28. ZAJEDNICA MAĐARA GRADA VINKOVACA

– pjevački zbor

10.000,00

4.29. ZAJEDNICA MAĐARA VUKOVAR

– dani mađarske kulture

10.000,00

4.30. ZAJEDNICA MAĐARA OPĆINE ERNESTINOVO

Kulturne manifestacije

– obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika, Laslovo

10.000,00

4.31. DRUŠTVO MAĐARSKIH NOVINARA U HRVATSKOJ, ZMAJEVAC

Kulturne manifestacije

– Dan mađarske poezije, predstavljanje knjige, svjetski dan poezije

5.000,00

5. Kulturne manifestacije

322.000,00

5.1. X. okrugli stol »Budućnost Mađara u Hrvatskoj«

30.000,00

5.2. XI. festival dječjih folklornih skupina

25.000,00

5.3. XII. smotra mađarskih zborova Hrvatske

35.000,00

5.4. XII. smotra mađarskih folklornih skupina

30.000,00

5.5. Obilježavanje revolucije 1848./49.

20.000,00

5.6. Obilježavanje Dana sv. Stjepana

25.000,00

5.7. Koordiniranje manifestacije »Tjedan kulture Mađara u Hrvatskoj

42.000,00

5.8. Obilježavanje revolucije 1956.

30.000,00

5.9. X. likovna kolonija učenika osnovnih škola

15.000,00

5.10. Smotra folklora nacionalnih manjina RH

35.000,00

5.11. »Kroz pjesmu i igru« – X. susret djece mađarskih vrtića

15.000,00

5.12. I. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Zapadne Slavonije

10.000,00

5.13. II. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara

10.000,00

UKUPNO MAĐARI:

4.568.000,00

VII. MAKEDONCI

1. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

773.000,00

1. Informiranje

170.000,00

1.1. »Makedonski glas«

6 brojeva, 40 stranica, format, A4 naklada 1000

170.000,00

2. Izdavaštvo

67.000,00

2.1. knjiga poezije »Sjaj slomljenog kristala«, autor Elizabeta Petrovska

naklada 800, 10 araka 160 str., format 13, 5×19 cm

25.000,00

2.2. knjiga »Našeto minato«, autor Vladimir Apostolovski

naklada 500, 30 araka 120 str

12.000,00

2.3. knjiga »Treći put«, autor prof. dr. sc. Goran Kalogjera

naklada 300, 16 araka, format B5

20.000,00

2.4. knjiga »Jezik ljubavi«, autor Viktorija Gjorgjevska, 5 araka, 75 str., naklada 300, format B5

10.000,00

3. Kulturni amaterizam

360.000,00

3.1. KD »Braća Miladinovci« Osijek

80.400,00

Kulturni amaterizam

– vokalna skupina »Vardarke«

13.200,00

– dječja radionica »Biserčinja«

8.400,00

– folklorna skupina »Tanec«

10.800,00

– instrumentalisti »T ga za jug«

10.800,00

– etnoradionica

9.600,00

Kulturne manifestacije

– 14. dani braće Miladinov

12.000,00

– Dani makedonskog filma

4.800,00

– XVII. dani makedonske kulture

10.800,00

3.2. MKD »Ilinden« Rijeka

80.400,00

Kulturni amaterizam

– folklona sekcija »Ilinden«

12.000,00

– pjevačka sekcija »Ilinden«

12.000,00

– glazbena sekcija »Ilinden«

12.000,00

– dječja folklorna sekcija

8.400,00

– etnoradionica

8.400,00

Kulturne manifestacije

– revija mekedonskog filma

4.800,00

– izložbe i ostale likovne djelatnosti

6.000,00

– »Ilinden 1903. – 2010.«

16.800,00

3.3. MKD »Makedonija« Split

80.400,00

Kulturni amaterizam

– folklorna skupina »Makedonija«

10.800,00

– pjevačka skupina »Makedonija«

13.200,00

– etnoradionica za ručnu izradi makedonskih narodnih nošnji, očuvanje starih načina vezenja i šivenje

10.800,00

– glazbeni orkestar »Makedo«

10.800,00

– dječja folklorna radionica »Gradinka«

8.400,00

Kulturne manifestacije

– »Makedonska jesen u Splitu«

9.600,00

– Dani suvremenog makedonskog filma, kinoteka

4.800,00

– »20. dani makedonske kulture u Splitu«

12.000,00

3.4. MKD »Biljana« Zadar

49.200,00

Kulturni amaterizam

– literalno-dramska sekcija

4.800,00

– glazbeno-instrumentalna skupina »Biljana«

9.600,00

– etnoradionica

4.800,00

Kulturne manifestacije

– Dani makedonske kulture

18.000,00

– izložba »Likovno stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«

7.200,00

– Dani makedonskog filma

4.800,00

3.5. MKD »Ohridski biser« Zagreb

69.600,00

Kulturni amaterizam

– pjevačka grupa »Momi biserni«

10.800,00

– folklorna sekcija »Kitka«

10.800,00

– glazbena sekcija »Trubaduri«

10.800,00

– etnoradionica

6.000,00

Kulturne manifestacije

– Dani makedonske kulture u Zagrebu

10.800,00

– Dani makedonskog filma u RH

4.800,00

– Racinov dan »Bijela svitanja«, Samobor

10.800,00

– Makedonska večer u Zagrebu

4.800,00

4. Kulturne manifestacije

176.000,00

4.1. Ilinden 1903. – 2011., Rijeka

35.200,00

4.2. »XIV. dani Braće Miladinov«, Osijek

24.000,00

4.3. Izložba »Likovno stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«, Zadar

4.800,00

4.4. Racinov dan »Bijela svitanja« u Samoboru

12.000,00

4.5. »Dan zajednice Makedonaca u RH»

35.000,00

4.6. »XX. dani makedonske kulture u Splitu«, Split

24.000,00

4.7. »Dani glagoljaša u Istri«

6.000,00

4.8. »Dani makedonske kulture u Istri«

10.000,00

4.9. Tribina »Makedonija jučer, danas, sutra«

15.000,00

4.10. »Dani Koče Racina u Istri«

10.000,00

2. MKD »KRSTE MISIRKOV« ZAGREB

35.000,00

1. Kulturni amaterizam

28.000,00

1.1. folklorna sekcija »Oro«

13.000,00

1.2. pjevački zbor »Raspeana Makedonija«

10.000,00

1.3. orkestar »Tga za jug«

5.000,00

2. Kulturne manifestacije

7.000,00

2.1. proslava Ilindena, dani »Krste Misirkova« dani »Kočo Racina«

UKUPNO MAKEDONCI:

808.000,00

VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI

1. ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ ZAGREB

162.000,00

1. Izdavaštvo

25.000,00

1.1. knjiga – »Izbjeglički razgovori«, autor: Bertold Brecht, str. 150, naklada 200, A5

25.000,00

2. Kulturni amaterizam

84.000,00

2.1. Njemački pjevački zbor

40.000,00

2.2. Plesna grupa »Rude«

24.000,00

2.3. Dječja kazališna skupina »Točkice«, Zagreb

20.000,00

3. Kulturne manifestacije

53.000,00

3.1. »Kulturtreffen« – kulturni susreti

42.000,00

3.2. Izložbe, proslava ujedinjenja, vjerski praznici i proljeće u Heimu

11.000,00

2. NARODNI SAVEZ NIJEMACA HRVATSKE, ZAGREB

30.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. radionice »Aktivni kulturni dijalog«

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. »Otvorenost – In aller Offentlichkeit« – Zagreb, Europski dom 17. 5. 2011.

10.000,00

3. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA, VUKOVAR

32.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. zbor »Drei rosen«

20.000,00

1.2. izrada promotivnog multimedijalnog DVD

4.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. »Ljeto u glazbi« – Koncert zborova nacionalnih manjina, Vukovar

4.000,00

2.2. »Švabski bal«, Vukovar

4.000,00

4. NJEMAČKA NARODNOSNA ZAJEDNICA – ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ, OSIJEK

573.000,00

1. Informiranje

155.000,00

1.1. »NJEMAČKA RIJEČ – DEUTSCHES WORT«, časopis Nijemaca i Austrijanaca u RH, 4 broja, naklada

1600 – 1800 primjeraka, A4, stranica 40-44,

155.000,00

2. Izdavaštvo

70.000,00

2.1. knjiga – zbirka tekstova na esekerskom dijalektu »Esekerski tekstovi«, autor Velimir Petrović

naklada 300, 294 str., format 21×26 cm

35.000,00

2.2. Godišnjak – Jahrbuch 2011. skupina autora,

naklada 600 primjeraka, 25 araka – 400 stranica, format B-5

35.000,00

3. Kulturni amaterizam

56.000,00

3.1. Kazališna grupa »Die esseker Buhne«

23.000,00

3.2. Djevojački pjevački zbor »Brevis – Donau« i dječji zbor »Donau«

33.000,00

4. Kulturne manifestacije

292.000,00

4.1. 19. znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu«

94.000,00

4.2. 11. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku

96.000,00

4.3. Izložba plakata »Njemačko pitanje«

34.000,00

4.4. Dani njemačke i austrijske kulture u Hrvatskoj

58.000,00

4.5. Kulturno djelovanje Memorijalnog centra podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Valpovo

10.000,00

UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI:

797.000,00

IX. POLJACI

1. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »MIKOLAJ KOPERNIK« ZAGREB

77.000,00

1. Informiranje

1.1. informativni bilten »Biuletyn Informacyjny«

6 broja, str. 32 – 40, naklada 150, format A-4

30.000,00

2. Kulturni amaterizam

2.1. Vokalna grupa »Wisla«

7.000,00

3. Kulturne manifestacije

3.1. Obilježavanje Dana nezavisnosti Republike Poljske, Dan poljskog ustava, Dan poljske zastave i dan dijaspore Poljaka, koncerti, promocije književnosti, proslava crkvenih blagdana, izložba – naše poljsko blago, kongres – susret mladeži poljske dijaspore zemalja južne Europe

40.000,00

2. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »POLONEZ«, KAŠTEL STARI

15.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Obilježavanje nacionalnog praznika Poljske nacionalne manjine i izložba jantara i figura od soli

5.000,00

1.2. Obilježavanje nacionalnog praznika Poljske nacionalne manjine i koncert poljskih umjetnika

10.000,00

UKUPNO POLJACI:

92.000,00

X. ROMI

SAMOSTALNE UDRUGE ROMA

1. UDRUGA ROMA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

185.000,00

1. Informiranje

1.1. List »Romano Čaćipe« – Romska istina

48 str., 4 broja, format A4 naklada 2000,

185.000,00

2. ROMSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »DARDA« DARDA

83.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklorna skupina

75.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Proslava »Svjetskog dana Roma«

8.000,00

3. UDRUGA MLADEŽI ROMA HRVATSKE

8.000,00

1. Kulturna manifestacija

1.1. proslava Đurđevdana

4. KLUB MLADEŽI ROMA HRVATSKE

8.000,00

1. Kulturna manifestacija

1.1. obilježavanje svjetskog dana Roma

5. HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA U HRVATSKOJ, ZAGREB

43.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. knjiga »Početnica za romsku djecu«, autor I. Rumbak

format A4, naklada 5000, 132 stranica

35.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Proslava Svjetskog dana Roma

8.000,00

6. UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA »LUNA«, BELI MANASTIR

28.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklor

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Međunarodni dan Roma

8.000,00

7. UDRUGA ŽENA ROMKINJA »BOLJA BUDUĆNOST« ZAGREB

170.000,00

1.1. Informiranje

– Romski časopis »Budućnost«

4 broja, format A4, str. 30 – 36, naklada 1000 primjeraka

150.000,00

2. Izdavaštvo

2.1. slikovni rječnik »Šarin veliki rječnik«, autor Marcel Kurtiade, naklada 1000, format A5, 32 str.,

20.000,00

8. UDRUGA ŽENA ROMKINJA »ROMSKO SRCE«, JAGODNJAK

43.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Svjetski dan Roma

8.000,00

1.2. Osječko ljeto

20.000,00

1.3. Jesen u Baranji

15.000,00

9. KUD »ROMSKO SRCE«, ZAGREB

72.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. KUD »Romsko srce«

folklorne aktivnosti

64.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Đurđevdan

8.000,00

10. UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA, SISAK

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Obilježavanje – Svjetski dan Roma i Đurđevdana

11. UDRUGA ZA STARE I NEMOĆNE ROME REPUBLIKE HRVATSKE

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

12. RKUD »ĐELEM ĐELEM«, BELI MANASTIR

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

13. UDRUGA ROMA »LUDARI«, RUMUNJSKOG PORIJEKLA, SLAVONSKI BROD

12.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Očuvanje nematerijalne baštine Roma« da se ne zaboravi«

7.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Romi pod jednim krovom »Očuvanje tradicije i kulture Roma Ludari«

5.000,00

14. UDRUGA PRIJATELJA ROMA »AMAL ROMA«, ZAGREB

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

15. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »ROMSKA DUŠA«, Zagreb

40.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. folklor

16. UDRUGA »ROMSKI PUTEVI – ROMANE DROMA«, ZAGREB

40.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. kalendar »Uspješne Romkinje«, ilustrator Hana Petra Mrčela

naklada 300, 14 ilustracija, format 31×28 cm

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. promocija kalendara, okrugli stolovi i tribine

20.000,00

17. »KALI SARA«, UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

80.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. »Povijest romske književnosti«, autor grupa autora

naklada 3000, 180 stranica, format B5

35.000,00

1.2. reprint »Prvog romsko-hrvatskog i hrvatsko-romskog rječnika«, autor Veljko Kajtazi

naklada 700, 423 stranica, format B5

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. simpozij »Dan romskog jezika«, Zagreb

25.000,00

18. UDRUGA ROMA BAJAŠA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

22.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

2. Kulturni amaterizam

2.1. folklor

14.000,00

19. UDRUGA ROMA GRADA BELOG MANASTIRA – BARANJE

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

20. ROMSKI KULTURNI CENTAR SISAK

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

21. ROMSKA PRAVA SISAK

28.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. moderni izričaj Roma – dramski amaterizam

10.000,00

1.2. moderni izričaj Roma – likovni amaterizam

10.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

22. ZAJEDNICA ROMA »ROMSKO JEDINSTVO« PG ŽUPANIJE, RIJEKA

28.000,00

1. Kulturne manifestacije

– »Svjetski dan Roma«

8.000,00

– »XI. susreti Roma«

20.000,00

23. UDRUGA ZA »BOLJITAK ROMA«, GORIČAN

21.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. tamburaška sekcija

13.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

24. CENTAR KULTURE ROMA ISTRE I ISTARSKE ŽUPANIJE

34.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Folklor

26.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

25. KUD »KUTINSKI BISERI«, KUTINA

23.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Folklor

15.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

8.000,00

26. UDRUGA BARANJSKIH ROMA, BELI MANASTIR

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

27. KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA HRVATSKE, PRIBISLAVEC

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

28. UDRUGA HRVATSKIH ROMA KATOLIKA – BAJAŠA, ĐURĐEVAC

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Obilježavanje Svjetskog dana Roma

29. UNIJA ROMA HRVATSKE, ZAGREB

30.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. Dječja književnost, slikovnica »Palčić«, autor braća Grimm

naklada 1000, 48 stranica, format 15×20, 48 cm

15.000,00

1.2. Dječja književnost, slikovnica »Knjiga o džungli«, autor Rudyard Kliping

naklada 1000, 48 stranica, format 15×20, 48 cm

15.000,00

UKUPNO ROMI:

1.070.000,00

XI. RUSI

1. NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE, ZAGREB

91.000,00

1. Informiranje

1.1. Bilten »Ruski vjesnik«

6 + 1 brojeva , 12 – 20 str., format A4, naklada 500,

40.000,00

2. Kulturni amaterizam

2.1. Radionica ruskog jezika

10.000,00

2.2. Pjevački zbor »Rjabinuška«

20.000,00

2.3. Radionica ruskog jezika za djecu

5.000,00

3. Kulturne manifestacije

3.1. Ruski jubilarni datumi i nacionalni blagdani

12.000,00

3.2. Večer ruske klasične glazbe

4.000,00

2. UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA U MEĐUMURJU »KALINKA«, ČAKOVEC

30.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Zbor »Kalinka«

15.000,00

1.2. Dječja folklorna skupina »Malinka«

7.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. smotra dječjeg stvaralaštva Rusa Hrvatske

8.000,00

UKUPNO RUSI:

121.000,00

XII. RUSINI I UKRAJINCI

1. SAVEZ RUSINA I UKRAJINACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, VUKOVAR

906.000,00

1. Informiranje

280.000,00

1.1. »Nova dumka«

6 brojeva – dvomjesečno, 36 str., format A4, naklada 1000

220.000,00

1.2. »Vjenčić«, dječji list

4 broja – kvartalno, 20 stranica, format A4, naklada 1000

60.000,00

2. Izdavaštvo

40.000,00

2.1. Katalog II »Nova dumka«, autor Gabrijel Takač

naklada 400, format A4

15.000,00

2.2. knjiga poezije »Moji cvjetovi« autor Melanija Vašaš

naklada 400, 60 stranica, format A5

10.000,00

2.3. zbirka dječje poezije »Ježić Mižik«, autor Ahnetka Balatinac

naklada 400, str. 30, format A4

15.000,00

3. Kulturni amaterizam

368.000,00

3.1. Folklorni ansambl pjesama i plesova Rusina i Ukrajinaca RH, Vukovar

17.000,00

3.2. KUD »Joakim Hardi« Petrovci

85.000,00

folklorna sekcija

45.000,00

tamburaška sekcija

10.000,00

kazališna sekcija

20.000,00

zborna sekcija

10.000,00

3.3. KUD »Osif Kostelnik« Vukovar

45.000,00

folklorna sekcija

22.000,00

kazališna sekcija

5.000,00

zborna sekcija

8.000,00

literarna sekcija

5.000,00

tamburaška sekcija

5.000,00

3.4. Kulturno prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca Osijek

30.000,00

tamburaška sekcija

15.000,00

zborna sekcija

15.000,00

3.5. Kulturno umjetničko društvo »Andrij Pelih« Šumeće

40.000,00

folklorna odrasla i dječja sekcija

30.000,00

zborna sekcija

10.000,00

3.6. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca, Vinkovci

30.000,00

zborna sekcija

25.000,00

orkestar

5.000,00

3.7.Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca PGŽ »Rušnjak»-Rijeka

18.000,00

zborna sekcija

13.000,00

likovna sekcija

5.000,00

3.8.KPD Rusina i Ukrajinaca »Kaljina«, Rijeka

15.000,00

zborna sekcija

15.000,00

3.9. KUD »Joakim Govlja« Mikluševci

70.000,00

folklorna sekcija odraslih i dječja folklorna skupina

35.000,00

zborna sekcija

35.000,00

3.10. KPD Rusina i Ukrajinaca Zagreb

13.000,00

– literarno-novinska i likovna sekcija

5.000,00

– glazbena sekcija

8.000,00

3.11. KD »Rusina Cvelferije« Rajevo selo

5.000,00

folklorna i tamburaška sekcija

5.000,00

4. Kulturne manifestacije

218.000,00

4.1 »Petrovačko zvono 2011.«, Petrovci – Središnja manif. Rus. i Ukr.

100.000,00

4.2. »Mikluševci 2011.«, Mikluševci – KUD »Joakim Govlja«

40.000,00

4.3. »Dravski valovi«, Osijek

20.000,00

4.4. »Dani kulture Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak«, Rijeka

15.000,00

4.5. Dani kulture Ukrajinaca i Rusina – Zagreb

10.000,00

4.6. Kulturna manifestacija ukrajinskog folklora, VII. susret »Šumeće«

20.000,00

4.7. »Holodomor«, 1932./33., Zagreb – KPD Rusina Zagreb

5.000,00

4.8. Literarne večeri – Rijeka

3.000,00

4.9. Obilježavanje 20. obljetnice neovisnosti Ukrajine – Zagreb

5.000,00

2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

736.000,00

1. Informiranje

178.000,00

1.1. »Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj«

6 brojeva – dvomjesečno, 32 str., format A4, naklada 850,

2. Kulturni amaterizam

297.000,00

2.1. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »IVAN FRANKO« VUKOVAR

Kulturni amaterizam

50.000,00

Ukrajinski narodni zbor

30.000,00

Dječja skupina ukrajinskoga narodnog stvaralašta SONEČKO

20.000,00

2.2. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »TARAS ŠEVČENKO« KANIŽA

58.000,00

– Odrasla plesna skupina Melanka

30.000,00

Dječja plesna skupina Divčena

20.000,00

– Odrasla plesna skupina

8.000,00

2.3. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »UKRAJINA« SLAVONSKI BROD

47.000,00

Kulturni amaterizam

– folklorna skupina

20.000,00

– mješoviti pjevački zbor

20.000,00

– likovna sekcija

7.000,00

2.4. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »KARPATI« LIPOVLJANI

95.000,00

Kulturni amaterizam

– dječja folklorna sekcija

35.000,00

– starija folklorna sekcija

50.000,00

– mješovita pjevačka sekcija – zbor

10.000,00

2.5. »UKRAJINSKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA« ZAGREB

35.000,00

Kulturni amaterizam

– izložba slika O. Sokolovske

5.000,00

– glazbena sekcija (zbor i orkestar)

20.000,00

– dječji zbor

10.000,00

2.6. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »LESJA UKRAJINKA« OSIJEK

12.000,00

Kulturni amaterizam

– Ukrajinski narodni zbor i duet

5.000,00

– Dječja vokalno-instrumentalna skupina »Leptirići«

7.000,00

3. KULTURNE MANIFESTACIJE

261.000,00

3.1. Hristos se raždaje – Božićni koncert

10.000,00

3.2. 6. manifestacija posvećena Tarasu Ševčenku, Kaniža

10.000,00

3.3. 6. smotra ukrajinske pjesme i plesa Ukrajinaca, Karpati Lipovljani

30.000,00

3.4. 3. središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj,

90.000,00

3.5. 10. smotra dječjeg stvaralaštva Rusina i Ukrajinaca Hrvatske, Slavonski Brod

30.000,00

3.6. Dani ukrajinske kulture Vukovar, (Ivan Franko)

20.000,00

3.7. Večer ukrajinskih zborova ukr. zaj. grada Zgb

20.000,00

3.8. Na krilima pjesme (L. Ukrajinka Osijek)

11.000,00

3.9. Dani ukrajinske kulture Zagreb, Ukr. zaj. gr. Zagreba

20.000,00

3.10. večer ukrajinskih zborova

20.000,00

4. DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU, ZAGREB

32.000,00

1. Izdavaštvo

1.1. knjiga, glazbena zbirka narodnih pjesama »Kobzar« – repertoar 2,

120 str., naklada 200, format A-5

15.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Taras Ševčenko – »Rembrant Ukrajine«, Zagreb

5.000,00

3. Kulturni amaterizam

3.1. kazališna predstava »Lažljivac s Litvanskog trga«

12.000,00

4. »Rusnak« društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci

15.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. »Svjetsko vijeće Rusina« – susreti , Petrovci

UKUPNO RUSINI I UKRAJINCI

1.689.000,00

XIII. SLOVACI

1. SAVEZ SLOVAKA, NAŠICE

1.675.000,00

1. Informiranje

250.000,00

1.1. »Pramen«

12 brojeva, 28 stranica, naklada 950 kom., format A4

2. Izdavaštvo

36.000,00

2.1. knjiga »Doprinos istraživanju povijesti doseljavanja Slovaka u Slavoniju«, autor Josip Krajči i Ivan Hudec

6 araka, 80 str., naklada 500, format A4

6.000,00

2.2. knjiga »15-ta obljetnica Matice slovačke Lipovljani«, autor Dragutin Pasarić i Ivan Hudec

9 araka, 144 str., naklada 500, format A4

15.000,00

2.3. knjiga »Slovaci i slovačka škola u Radošu«, autor Andrija Kuric i Jarmila Mudroh

25 araka, 150 str., naklada 300, format A4

15.000,00

3. Kulturni amaterizam

1.049.000,00

3.1. Matica slovačka Josipovac

129.500,00

– folklorna sekcija

74.500,00

– tamburaška i pjevačka sekcija

40.000,00

– slikarska i kiparska sekcija

15.000,00

3.2. Matica slovačka Jelisavac i

Kulturno-umjetničko društvo »Ivan Brnjik Slovak«

141.000,00

– folklorna skupina

70.000,00

– pjevačka skupina

20.000,00

– glazbena skupina

51.000,00

3.3. Matica slovačka Markovac Našički

141.000,00

– plesne skupine

80.000,00

– pjevačka skupina

41.000,00

– glazbena i folklorna skupina

20.000,00

3.4. Matica slovačka Ilok

164.500,00

– folklorna sekcija (4 dobne skupine)

85.500,00

– glazbena i pjevačka sekcija

57.000,00

– kazališna sekcija

22.000,00

3.5. Matica slovačka Našice

23.000,00

– radionice: folklorno-drotarska

3.6. Matica slovačka Zagreb

23.000,00

– književne spomen-večeri u Zagrebu

3.7. Matica slovačka Soljani

38.000,00

– pjevačka i folklorna skupina

3.8. Matica slovačka Lipovljani

49.000,00

– folklorna skupina (mlada i starija) i tamburaši

26.000,00

– pjevačka skupina

23.000,00

3.9. Matica slovačka Osijek

49.000,00

– pjevački zbor i dječja skupina, tamburaška i pjevački zbor

3.10. Matica slovačka Međurić

49.000,00

– glazbena i pjevačka skupina

9.000,00

– folklor odrasli

20.000,00

– folklor dječji

20.000,00

3.11. Matica slovačka Jurjevac Punitovački

32.000,00

– folklorna, pjevačka skupina

32.000,00

3.12. Matica slovačka Rijeka

59.000,00

– pjevačka, folklorna, šahovska, literarna, likovna skupina

59.000,00

3.13. Matica slovačka Radoš

25.000,00

– folklor i pjevačka skupina

25.000,00

3.14. Matica slovačka Zokov Gaj

49.000,00

– starija pjevačka i tamburaška skupina

24.000,00

– mlađa pjevačko-plesna skupina

25,000,00

3.15. Matica slovačka Miljevci

49.000,00

– dječja pjevačka i plesna skupina

24.000,00

– pjevačka i plesna skupina – odrasli

25,000,00

3.16. Matica slovačka Jakšić

28.000,00

– plesna i tamburaška sekcija

15.000,00

– mješoviti zbor

13,000,00

4. Kulturne manifestacije

340.000,00

4.1. 29. smotra slovačkog stvaralaštva u RH, Josipovac MS – Međurić

58.000,00

4.2. 12. festival slovačke pjesme i plesa »Kad se ruža rozvijala«, Jelisavac

43.000,00

4.3. Međunarodna smotra folklora »Detva« MS/Josipovac

25.000,00

4.4. »9. bal Slovakov a priatelov, Našice« MS/Našice

15.000,00

4.5. XI. dani slovačke kulture, Rijeka, MS/Rijeka

15.000,00

4.6. 11. Večer polesnjakov, MS/Markovac Našički

15.000,00

4.7. 32. »Iločko ljeto«, Ilok, MS/Ilok

15.000,00

4.8. Dani Slovaka u Jelisavcu, »Večer Korbačika«, MS/Jelisavac

15.000,00

4.9. večer božićnih i novogodišnjih običaja Slovaka, Osijek, MS/Osijek

15.000,00

4.10. Dječja međunarodna smotra folklora »Dulovce«, Slovačka, MS/Markovac Našički

15.000,00

4.11. VIII. čijanje perja, MS/Zokov Gaj

15.000,00

4.12. Rušenje svibanjskog stabla, Radoš, MS – Radoš

2.000,00

4.13. 3. manifestacija, Slovaci do drlaku, Josipovac, MS/Josipovac

15.000,00

4.14. 4. miljevački dani kukuruza, Miljevci, MS/Miljevci

15.000,00

4.15. 17. dječja smotra slovačkog stvaralaštva, Miljevci

43.000,00

4.16. »2. dani Slovaka u Soljanima«, MS/Soljani

5.000,00

4.17. »Slovaci Slovacima 2011« , MS/Jakšić

8.000,00

4.18. III. jurjevačka likovna kolinija, Jurjevac

2.000,00

4.19. »Lipovljanski susreti«, Lipovljani

4.000,00

UKUPNO SLOVACI:

1.675.000,00

XIV. SLOVENCI

1. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

822.000,00

1. Informiranje

195.000,00

1.1. »Novi odmev«, časopis – KPD Slovenski dom, Zagreb

3 broja, 28 stranica, format A4, naklada 750

75.000,00

1.2. »Planika« SKD – Triglav – Split

6 brojeva, 20 stranica, format A4, naklada 350

44.000,00

1.3. »Liburnijska priloga«, godišnjak – SKPD »Snežnik« Lovran

naklada 400, 1 broj, A5, 24 stranice

7.000,00

1.4. »Mavrica«, glasilo Društva, 4 broja – SKD »Istra« Pula

4 broja, naklada 350, format 17×24 cm, 20 – 24 stranice

20.000,00

1.5. »Kažipot«, informativni bilten

12 brojeva, naklada 700, format A5, str. 24 – 48 /KPD-Bazovica, Rijeka

49.000,00

2. Izdavaštvo

37.000,00

2.1. monografija »Slovenci u hrvatskom športu«, autor Eduard Hemar i Vinko Luncer – KPD Slovenski dom, Zagreb

naklada 500, stranica 157, format A4

15.000,00

2.2. knjiga – kronika SKD Istra »Prvih 10 godina«, autor Maja Tatković, 100 stranica, naklada 500, format 17×20 cm, SKD »Istra« Pula

13.000,00

2.3. monografski bilteni-5 »Slovenska bašina u PGŽ«, autor mr. sc. Daina Glavočić – SKPD »Snežnik« Lovran, naklada 500, formatA4

9.000,00

3. Kulturni amaterizam i manifestacije

590.000,00

3.1. »Slovenski dom«, Zagreb

146.000,00

1. Kulturni amaterizam

131.000,00

1.1. mješoviti pjevački zbor Slovenski dom

60.000,00

1.2. mješoviti pjevački zbor duhovne sekcije »A. M. Slomšek«

28.000,00

1.3. kreativna radionica

10.000,00

1.4. izložbe u Slovenskom domu

16.000,00

1.5. ansambl Sudar

17.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. kulturni praznik Slovenije, nacionalni praznici i Dan reformacije

15.000,00

3.2. Slovensko društvo »Triglav« Split

141.000,00

1. Kulturni amaterizam

128.000,00

1.1. dramska i recitatorska sekcija

10.000,00

1.2. likovne izložbe

11.000,00

1.3. »Idrijska čipka«

45.000,00

1.4. mješoviti pjevači zbor

62.000,00

2. Kulturne manifestacije

13.000,00

2.1. slovenski kulturni praznik

13.000,00

3.3. Kulturno-prosvjetno društvo »Bazovica« Rijeka

127.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. mješoviti pjevački zbor

62.000,00

1.2. folklorno-plesna skupina

13.000,00

1.3. literarna skupina i knjižnica

7.000,00

1.4. likovne i ostale izložbe

17.000,00

1.5. gostovanja u društvu

18.000,00

1.6. dramsko-recitatorska skupina

10.000,00

3.4. Slovensko-kulturno društvo »Lipa« Zadar

18.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Slovenski kulturni praznik »Prešernov dan«

5.000,00

1.2. likovna kolonija Turanj 2011. – izložba

13.000,00

3.5. Slovensko-kulturno društvo »Istra«, Pula

58.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. mješoviti zbor i vokalna skupina

36.000,00

2. Kulturne manifestacije

22.000,00

2.1. dani slovenske kulture 2011.

11.000,00

2.2. kulturni praznik 8. veljače

6.000,00

2.3. likovne izložbe tijekom 2011.

5.000,00

3.6. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo »Snežnik«, Lovran

8.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Dani slovenske kulture u Lovranu

8.000,00

3.7. Slovensko kulturno društvo »Stanko Vraz«, Osijek

9.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. obilježavanje 201. godišnjice rođenja Stanka Vraza

9.000,00

3.8. Slovensko kulturno društvo »Lipa« Dubrovnik

10.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. izložba ručnih radova

4.000,00

1.2. Kulturni most – »Literarna večer«, Dubrovnik

3.000,00

1.3. Dan državnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije

3.000,00

3.9. Kulturno društvo »Slovenski dom«, Karlovac

13.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Slovenski kulturni praznik »Prešernov dan«

13.000,00

3.10. Slovenski kulturno društvo France Prešeren, Šibenik

36.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. etnoskupina Pridne roke

10.000,00

1.2. ženski pjevački zbor Prešernovke

19.000,00

1.3. Mladi smo, ker pojemo

7.000,00

3.11. Slovensko kulturno društvo »Nagelj«, Varaždin

14.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. etnoskupina

14.000,00

3.12. Slovensko kulturno društvo »Oljka«, Poreč

10.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. kreativna radionica Oljka 2011.

4.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Susreti kulturnog amaterizma Poreč 2011.

3.000,00

2.2. Kulturne manifestacije društva »Oljka« Poreč 2011.

3.000,00

UKUPNO SLOVENCI:

822.000,00

XV. SRBI

1. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO »Prosvjeta«, Zagreb

5.295.000,00

1. Informiranje

900.000,00

1.1. »Prosvjeta«, časopis za kulturu

6 brojeva, 68 stranica, naklada 1500, format A4

336.000

1.2. »Bijela pčela«, dječji list, SKD »Prosvjeta« Rijeka, 8 brojeva

44 stranica – dvobroj 84, naklada 3500, format A4

528.000

1.3. »Artefakti« časopis za povijest Srba u Hrvatskoj, godišnjak, naklada 300 primjeraka, 160 str., A4

Časopis za povijest Srba u Hrvatskoj

36.000

2. Izdavaštvo

476.000,00

2.1. Nedjeljko Dragić: Stara garda (album stripova)

500 kom., 24×17 cm, 160 stranica, tvrdi uvez, naklada 500,

35.700

2.2. Nenad Polimac: Izabrani tekstovi o domaćem filmu I. – II.

60 ar, 500 kom., 13×20 cm, 1000 st. meki šivani uvez, naklada 500

47.600

2.3. Boris Vrga: Đorđe Petrović – akvareli

26 ar, naklada 500 kom., 23×24cm,

83.300

2.4. Vladan Desnica – biografija

20 ar, naklada 800 kom., 32 ili 13×20 cm, 320 str., t

47.600

2.5. knjiga – godišnjak »Ljetopis SKD Prosvjeta« za 2009. god.«, urednik: Čedomir Višnjić

30 araka, naklada 500, format 19, 2×22, 2 cm, 520 str.

89.250

2.6. Milan Milišić: tri knjige dječje poezije

10 ar., naklada 500 kom., 64 il, 21×21, 160 str. tvrdi uvez

29.750

2.7. Đorđe Nešić: Luk i voda (2. izdanje)

luk i voda 2. izdanje, 20 ar., naklada 600 kom., 32 il. 13×20, 320 str.,

35.700

2.8. Antroponimija Bukovice, Živko Bjelanović

30 tisk., araka, naklada 500 komada, 16 ilustracija, 13×20 cm, 500 str., tvrdi uvez

47.600

2.9. Historiografija »Glina« Hronika grada, 20 tisk, araka, naklada 600 kom., 21×21, 320 str., tvrdi uvez

59.500

3. Informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i manifestacije pododbora SKD »Prosvjeta«

3.090.800,00

3.1. Pododbor SKD »Prosvjeta«, Darda

94.400

folklorna sekcija

amaterska glazbena sekcija

VII. likovna kolonija – Đola 2011

likovna sekcija »Petar Dobrović«

glazbena sekcija

Dječja smotra folklora – Darda 2011

V. međunarodna smotra folklora – Darda 2010.

3.2. Pododbor SKD »Prosvjeta« Beli Manastir

70.800

folklorne radionice, likovne umjetničke, radionice za očuvanje nar. tradicija

3.3. Pododbor SKD »Prosvjeta« Gomirje

41.300

3.4. KUD »Gomirje« Gomirje

20.000

recitatorska sekcija

folklorna sekcija

muzička sekcija

3.5. Pododbor SKD »Prosvjeta« Moravice

47.200

likovna kolonija

muzička sekcija

mješoviti pjevački zbor

zavičajni muzej

3.6. SKD »Prosvjeta« Ogulin

70.800

VI. godišnjica rada SKD Prosvjeta u Ogulinu

likovna kolonija Dubrave 2011.

Proslava Đurđevdana

12 brojeva, 5000 komada 227×300 mm, 32(4) u boji, 4

muzička sekcija

paljenje badnjaka u Ogulinu 2011.

folklorna sekcija

3.7. Pododbor SKD »Prosvjeta« Borovo

53.100

dramsko-recitatorska i literarna sekcija

200 godišnjica Dositeja Obradovića

Obilježavanje 100 god. smrti Laze Kostića i 150-te godišnjice rođenja Vojislava Ilića

literarno scenska grupa

3.8. Pododbor SKD »Prosvjeta« Bijelo Brdo

53.100

i SKUD »Jovan Jovanović Zmaj« Bijelo Brdo

folklorna sekcija

3.9. Pododbor SKD »Prosvjeta« Garešnica

53.100

Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva

6. susreti u Moslavini

pjevačka grupa

folklorna sekcija

dječja folklorna sekcija

3.10. Pododbor SKD »Prosvjeta« Bršadin

35.400

folklorni program, dramski program

vinski bal

međunarodni dan žena

uskršnji koncert starogradske muzike

Gostovanje u Đurđevu

Gostovanje u Ugrinovcima – Festival Tkanica

Dan općine Trpinja

Festival Razigrano oro Ohrid

Ljetnji koncert

slava Kud-a

večer duhovnih razgovora

dramsko veče (gaboš)

dramsko veče Pačetin

Festival Ribarskabanja, Srbija

3.11. Pododbor SKD »Prosvjeta« Dalj

23.600

Dani kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zap. Srema« takmičenje recitatora«

književni klub

recitatorska sekcija

Svetosavska akademija

Dani Milutina Milankovića

3.12. Pododbor SKD »Prosvjeta« Daruvar

47.200

folklorna sekcija

tamburaška sekcija

pjevačka grupa

likovno-lutkarska sekcija

3.13. Pododbor SKD »Prosvjeta« Gvozd

53.100

snimanje CD-a s izvornim pjesmama korduna

večer pjesama i igara i Đedova kosidba

Svetosavska akademija

3.14. Pododbor SKD »Prosvjeta« Jagodnjak

47.200

Dani kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zapadanog Srema

dramsko-recitatorska sekcija

Svetonikolajevska akademija

folklorna sekcija

likovne izložbe

3.15. Pododbor SKD »Prosvjeta« Knin

70.800

susreti kninskih slikara na tvrđavi – izlaganje dječjeg stv.

Svetosavska akademija 2011.

Vidovdan na dalmatinskom Kosovu

smotra likovnih amatera

tribine, okrugli stolovi

literarno-recitatorska grupa

kazališna skupina

izvorno muzičko stvaralaštvo

etnoradionica

3.16. Pododbor SKD »Prosvjeta« Karlovac

94.400

dječja radionica

novosnovani Etnomuzički sastav

etnoradionica

Svetosavska akademija

tribina i knjižnica ponedeljkom

3.17. Pododbor SKD« Prosvjeta« Okučani

47.200

izvorna pjevačka grupa

slikarska sekcija, etnomuzejska postavka, knjižnica i čit.

folklorna grupa

100. godišnjica rođenja Grigora Viteza

glazbena grupa

4. smotra kulturnog stvaralaštva srpske i ostalih nacionalnih manjina zapadne Slavonije

3.18. Pododbor SKD »Prosvjeta« Zagreb

212.400

folkolorna sekcija

zbor Skd

radionice dramskog studija Eho, namijenjene mladima i prod. K. predstave

crtanje, i slikanje i opća likovna naobrazba

3.19. Pododbor SKD »Prosvjeta« Rijeka

224.200

svetosavska akademija

folklorna sekcija

radionice za djecu

festival poezija za djecu

vođenje knjižnice, promocija knjiga, tribine i književne večeri

likovne izložbe

3.20. Pododbor SKD »Prosvjeta« Mali Gradac

47.200

– folklorna i glazbena sekcija

takmičenje u pečenju kolača banijskih domaćica

– susreti na Baniji

3.21. Pododbor SKD »Prosvjeta« Mirkovci

23.600

– folklorna sekcija

3.22. Pododbor SKD »Prosvjeta« Markušica

23.600

– folklorna sekcija

– ritmičko-plesna grupa

3.23. Pododbor SKD »Prosvjeta« Krnjak

70.800

– mali folklor

– dom kulture, rad klubova

– muzička sekcija

– dramsko-recitatorska sekcija

3.24. Pododbor SKD »Prosvjeta« Korenica

35.400

– likovni susret u Korenici

– likovne sekcija

– folklorna sekcija

– recitatorska sekcija

3.25. Pododbor SKD »Prosvjeta« Negoslavci

29.500

Folklorna sekcija KUD « Bekrija«

3.26. Pododbor SKD »Prosvjeta« Ostrovo

35.400

– folklorna sekcija

– etnoizložba i radionica

– »Ivanjski dani«, Ostrovo

3.27. Pododbor SKD »Prosvjeta« Petrinja

35.400

VI. likovna kolonija »Jesen u Petrinji«

Folklorna sekcija, Etnoradionica »Srce tkanja«

Knjižnica, čitaonica i trening centar

VIII. likovni susreti na Baniji

3.28. Pododbor SKD »Prosvjeta« Vera

59.000

Kulturni amaterizam

III. festival folklora Vera 2010.

Godišnji program rada SKD Prosvjeta pododbor Vera

3.29. Pododbor SKD »Prosvjeta« Trpinja

53.100

folklorna sekcija

dramsko-recitatorska sekcija

Muška pevačka grupa

Dečiji etno hor

Kulturne manifestacije

Svetosavska akademija

Dani Josifa Milovuka

Memorijal Javana Perajlića

3.30. Pododbor SKD »Prosvjeta« Pačetin

64.900

– dramski amaterizam

– »Mesdam«

3.31. Pododbor SKD »Prosvjeta« Split

53.100

Program informiranja

godišnjak, 1000 primjerka A5, 250 stranica, crno bjelo

Vokalno glazbeni zbor

Svetosavska akademija

3.32. Pododbor SKD »Prosvjeta« Vukovar

118.000

Ansambl narodnih igara Vukovar SKD Prosvjeta za 2011.

Programi duhovne i svetovne muzike

3.33. Koordinacijski odbor za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem, Vukovar

70.800

XIV. dani kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zap. Srema

seminari za voditelje folkl. ansambala i muz. korepetitore

3.34. Pododbor »Zapadna slavonija« Pakrac

35.400

– susreti u Pakracu povodom Male Gospojine

– Miholjdan u Kraguju 2011. godine

– folklorna i pjevačka skupina

3.35. Pododbor SKD »Prosvjeta« Dvor

53.100

Putem Svetosavlja

zaigrajmo zapjevajmo

folklor, pjevačka grupa, likovna, dramsko-recitatorska sekcija

»Preobraženje u Rujevcu«

»Đurđevdan u Dvoru«

3.36. Pododbor SKD »Prosvjeta« Udbina

23.600

kulturni amaterizam

mješovita muzička etnogrupa

likovne kolonije i likovne radionice za djecu

edukacija i tečjevi

biblioteka i čitaonica

tečaj tradicionalnog rukotv. njeg. k.b i prik. etno građe

Folklorna grupa Like

3.37. Pododbor SKD Prosvjeta Donje Dubrave

41.300

etno zbirka sela i folklorno muzička sekcija

3.38. Pododbor SKD Prosvjeta Kistanje

35.400

Preobraženjski susreti 2011.

Promocija knjige V. Ardalića »Bukovica« Narodni život i običaji

3.39. Pododbor SKD Prosvjeta, Donji Lapac

3.40. SKD »Prosvjeta«, Vrbovsko

17.700

kulturni amaterizam

likovna kolonija i slikarska izložbe, škola za nadarenu djecu

3.41. SKD »Prosvjeta« Zagreb, pododbor Glina

35.400

međunarodna likovna kolonija

čitaonica i knjižnica

književne večeri

Svetosavska duhovna akademija

održavanje plesnog tečaja i plesnih večeri dramske radionice za djecu i mlade

3.42. Pododbor SKD Prosvjeta, Osijek

70.800

– pjesnički susreti

– promocije knjiga

– muzičke večeri

– tribine

– svetosavska beseda

– izložbe

3.43. SKD »Prosvjeta« Vrhovine

11.800

Kulturna manifestacija

1. Velika gospojina u Turjanskom

2. Petrovdan 2009. – najveći kulturni događaj u Lici

Proslava Đurđevdana u Vrhovinama

Ličke igre prijateljstva – Petrvdan 2011.

3.44. SKD »Prosvjeta« Bobota

47.200

folklorna sekcija

recitatorska sekcija, pjesnička grupa

dramska sekcija

likovna sekcija

tamburaška sekcija i ansambl

XXX. »Vidovdanski sabor«

3.45. Pododbor SKD Prosvjeta, Virovitica

23.600

Kulturni amaterizam

Folklorna i pjevačka grupa

Muzička sekcija

Kulturne manifestacije

Tucijada u aprilu, III. smotra folklora nac. manjina

Susreti manjina Podravine i Podravlja

3.46. SKD »Prosvjeta«, Kneževi Vinogradi

17.700

Sekcija žena Srpske pravoslavne crkve

folklorna sekcija

likovna sekcija

recitatorska sekcija

proslava pravoslavne Nove godine

3.47. SKD »Prosvjeta«, pododbor Biskupija

3.48. Pododbor SKD »Prosvjeta« Vojnić

53.100

Kulturne manifestacije

Njegovanje tradicije i običaja, izložbe

Kulturni amaterizam

Folklorna grupa

Manifestacije i izložbe Vojnić 2010.

3.49. Pododbor SKD Prosvjeta Gaboš

23.600

dramska sekcija

folklorna sekcija

recitatorsko literarna sekcija

3.50. Pododbor SKD Prosvjeta Umag

11.800

izložbe, tribine, književne večeri

3.51. Pododbor SKD Prosvjeta Hrvatska Kostajnica

23.600

likovna kolonija

folklor i običaji

3.52. Pododbor SKD Sisak

23.600

Kulturni amaterizam

folklorno-pjevačka

književne priredbe

3.53. Koordinacija Kordun

3.54. KUD Javor

50.000

3.55. Ansambl narodnih igara

395.300

3.56 SKD Prosvjeta Pododbor Viškovo

17.700

Kulturni amaterizam

folklorna sekcija

pjevačka sekcija i zbor

Kulturne manifestacije

likovne izložbe

promocija knjiga, organizacija tribina i književnih večeri

Dan Srba, Dan općine, Velika Gospojina općine Viškovo

4. Kulturne manifestacije

828.200,00

4.1. Desničini susreti 2011.

23.600

4.2. Svetosavska akademija

96.000

4.3. 6. dani srpske kulture

119.000

4.4. Registar kulturne baštine Srba u RH

428.400

4.5. Dani kulture Srba ist. Slavonije 2011.

96.000

4.6. Susreti na Baniji 2011.

41.600

Iz srca Hrastovine – Izložba fot. starih drvevih kuća Banije

23.600

2. SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, ZAGREB

730.000,00

1. Informiranje

1.1. »Identitet«

12 brojeva, 52 stranice, naklada 5.000, format A4

3. SRPSKO NARODNO VIJEĆE, ZAGREB /NACIONALNA KOORDINACIJA/

4.333.000,00

1. Informiranje

1.1. »Novosti« tjednik

3.613.000,00

52 broja, format 41, 5× 29,5, naklada 8000

1.2. Arhiv Srba u Hrvatskoj dr. sc. Filip Škijan

430.000,00

2. Izdavaštvo

2.1. foto-monografija, Srušeni spomenici NOB »Zatiranje sjećanja« autor Branka Šesto, 200 str. 12 araka, naklada 1000, format 230×230 mm

50.000,00

2.2. Monografija, »Kulturno-historijski spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plašćanske zavale« autor Filip Škiljan,

150 str., naklada 1000, format 230×230 mm

30.000,00

2.3. Monografija, »Fundus obitelji Desnica« autor Milorad Savić

oko 100 ilustracija, c/b i u boji, naklada 1000, format A4

50.000,00

3. Kulturne manifestacije

3.1. Značajni datumi iz historije Srba u Hrvatskoj

40.000,00

3.2. Središnja manifestacija srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

120.000,00

4. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

700.000,00

1. Informiranje

300.000,00

1.1. Magazin »Izvor«

12 brojeva, str. 16, naklada 5000, format A-4

300.000,00

2. Kulturni amaterizam

193.000,00

2.1. ZVO i KUD »Brasnislav Nušić«, Borovo

63.000,00

– folklorna skupina

40.000,00

– likovna sekcija

5.000,00

– tamburaškai sekcija

18.000,00

2.2. ZVO i SKUD »Sveti Sava«, Tenja

40.000,00

– folklorna sekcija i prvi ams. SKUD-a

30.000,00

– dramsko-recitatorska sekcija

8.000,00

– sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji

2.000,00

2.3. ZVO i plesna grupa »Venere«

15.000,00

moderni ples

15.000,00

– ples i nastupi

2.4. ZVO i KUD »Zora«, Silaš

35.000,00

– folklorna sekcija i prvi folklorni ansamb KUD-a

25.000,00

– ženska pjevaćka grupa Silašanke

10.000,00

2.5. SKUD »Branko Radičević«, Dalj

30.000,00

– folklorna sekcija i Prvi folklorni ansamb SKUD-a

30.000,00

2.6. KUD »NADA« GABOŠ

10.000,00

folklorna sekcija

10.000,00

3. Kulturne manifestacije

207.000,00

3.1. VIII. međunarodni dječji festival folklora

30.000,00

3.2. Sabor izvornog narodnog stvaralaštva – Bobota 2011.

40.000,00

3.3. IX. međudržavni susreti dramskih amatera »Mesdam Pačetin 2011.«

40.000,00

3.4. »XX. međunarodna likovna kolonija Borovo 2011.«

15.000,00

3.5. »Smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, Vukovar 2011.«

65.000,00

3.6. Nedjelja srpskog filma

17.000,00

5. SRPSKO KULTURNO UMJETNIČKO I DUHOVNO DRUŠTVO »ĐURĐEVDAN« U DREŽNICI

85.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Folklor

32.000,00

1.2. Pjevački zbor

15.000,00

1.3. Dramsko-recitatorska grupa

10.000,00

1.4. Muzička grupa

8.000,00

2. Kulturne manifestacije

2.1. Proslava Đurđevdana

10.000,00

2.2. Tradicionalna 18. godišnja vidovdanska proslava u Jasenku

10.000,00

6. SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO »Privrednik«, ZAGREB

150.000,00

1. Informiranje

1.1. »Privrednik«

naklada 5000, 16 str. 12 brojeva, 28, 5×41,5 cm

130.000,00

2. Izdavaštvo

2.1. studija »Srpsko privredno društvo »Privrednik« (1897. – 1947.) kroz svoje pitomce«, autor Drago Roksandić

naklada 1000, 250 stranica, format 14, 5×21 cm

20.000,00

UKUPNO SRBI:

11.293.000,00

XVI. TALIJANI

1. NIU »EDIT« Rijeka

6.000.000,00

1. Informiranje

1.1. »La voce del popolo«, dnevnik

4.820.000,00

302 broja, format 29×42, naklada 2.126 kom.

1.2. »Panorama« naklada 2.016 primjeraka

482.000,00

24 broja, 68 stranica, format 20×28

1.3. »Arcobaleno« dječji list, 20.950 komada

361.000,00

10 brojeva, 60 stranica, format 16, 5×23

1.4. »La battana«, 4 broja – tromjesečnik, 150 stranice,

337.000,00

format 14, 5× 20, 5, naklada 1560 kom.

2. CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA, ROVINJ

895.000,00

Financijska se pomoć osigurava sukladno bilateralnom ugovoru

3. TALIJANSKA DRAMA, RIJEKA

HNK »IVANA PL. ZAJCA«

672.000,00

Financijska se pomoć osigurava sukladno bilateralnom ugovoru

4. TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

953.000,00

1. Kulturni amaterizam

233.000,00

kazalište, umjetnost i priredbe

1.1. završni koncert Centra studija kasične glazbe TU »Luigi Dalla Piccola«

12.000,00

1.2. smotra kulturno-umjetničkih društava ZT

105.000,00

1.3. kulturno-umjetničke smotre ZT

50.000,00

1.4. dječji festival »Voci Nostre«

36.000,00

1.5. smotra međunarodnog folklora »Leron« zajednica Talijana u Vodnjanu

20.000,00

2. Kulturne manifestacije

330.000,00

2.1. XVIII. izdanje »E× Tempore« – Grožnjan

80.000,00

2.2. natječaj iz umjetnosti i kulture 2011. – Istria nobilissima

150.000,00

2.3. književne večeri i okrugli stolovi, predavanja i promocije knjiga autora pripadnika TNZ

100.000,00

3. Programi koji proizlaze iz bilateralnog ugovora s Talijanskom Republikom

400.000,00

UKUPNO TALIJANI:

8.520.000,00

XVII. ŽIDOVI

1. ŽIDOVSKA OPĆINA, ZAGREB

367.000,00

1. Informiranje

120.000,00

1.1. časopis »Ha-Kol«

5 brojeva, 60 stranica format A4 naklada 1100

120.000,00

2. Kulturni amaterizam

87.000,00

2.1. Plesna skupina »Or ha Šemeš«

47.000,00

2.2. Glazbena skupina »Vis Jewsers«

40.000,00

3. Kulturne manifestacije

160.000,00

3.1. Tjedan Izraela 2011.

130.000,00

3.2. Dani Lee Deutsch

30.000,00

2. KD »MIROSLAV ŠALOM FRAIBERGER«, ZAGREB

80.000,00

1. Informiranje

1.1. »Novi omanut«

6 brojeva, 16 stranica format A3, naklada 1200

80.000,00

3. UDRUGA »HOLOKAUST PREŽIVJELIH«, ZAGREB

20.000,00

1. Kulturne manifestacije

»Zimski kulturni susreti 2011.«

4. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR »LIRA«, ZAGREB

70.000,00

1. Kulturni amaterizam

1.1. Mješoviti pjevački zbor

5. ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA

BET ISRAEL U HRVATSKOJ

178.000,00

1. Informiranje

78.000,00

1.1. magazin »Ruah Hadaša«

6 brojeva, str. 52, naklada 350, format A4

78.000,00

2. Izdavaštvo

60.000,00

2.1. Ilustrirani židovski kalendar »5772/2011-2012«, autor Vatroslav Ivanuša

naklada 500, 34 stranice, format 300×220 mm

10.000,00

2.2. poetska zbirka, antologija pjesama »Poetski mistik«, autor Jasminka Domaš

naklada 500, stranica 200, format A5

30.000,00

2.3. knjiga – prijevod djela, Theodor Herzl »Židovska država«, autor Theodor Herzl

20.000,00

naklada 800, 9 araka, format 14, 5×22 cm

3. Kulturni amaterizam

20.000,00

Pjevački zbor »Mihael Montiljo«

20.000,00

4. Kulturne manifestacije

20.000,00

4.1. »Dan židovske baštine«, Zagreb

10.000,00

4.2. Obilježavanja i proslava blagdana Purim i Hanuka, Zagreb

10.000,00

6. BEJAHAD ŽIDOVSKA KULTURNA SCENA

60.000,00

1. Kulturne manifestacije

1.1. Bejahad 2011 XII – Židovska kulturna scena, Opatija

7. ISTRAŽIVAČKI I DOKUMENTACIJSKI CENTAR »CENDO«, ZAGREB

15.000,00

1. Informiranje

1.1. Elektroničke novine, katalozi

UKUPNO ŽIDOVI:

790.000,00

UKUPNO:

39.813.000,00

STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE

ROMI

300.000,00

NJEMCI

15.000,00

NJEMAČKA NARODNOSNA ZAJEDNICA, Osijek

Memorijalni centar u kapeli Sv. Roka u Valpovu

SLOVACI

30.000,00

ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMENJE PROSTORIJA SAVEZA SLOVAKA I MS NAŠICE

30.000,00

ČESI

80.000,00

Češka beseda Lipovljani (opremanje prostora)

20.000,00

Češka beseda Sisak (troškovi za dovršenje i opremanje prostora društva)

30.000,00

Češka beseda Rijeka

30.000,00

SRBI

30.000,00

Srpsko narodno vijeće, Zagreb, popravci i opremanje prostora u Zagrebu, Ilica 16

30.000,00

UKRAJINCI I RUSINI

70.000,00

UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH

Ukrajinski dom u Vukovaru (prva faza obnove)

70.000,00

MAKEDONCI

30.000,00

ZAJEDNICA MAKEDONACA HRVATSKE

30.000,00

MAĐARI

150.000,00

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE

55.000,00

1. izgradnja Doma kulture u Dalj Planini

45.000,00

2. dovršetak obnove sjedišta MKUD-a »Chardas«, Suza obnova

10.000,00

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA

95.000,00

1. dovršetak obnove Doma Podolje

25.000,00

2. dovršetak obnove Doma kulture – kuće mađara Darda

45.000,00

3. adaptacija prostorija MKD »Ady Endre«, Zagreb

25.000,00

ŽIDOVI

20.000,00

ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL

popravci prostorija

20.000,00

UKUPNO RASPOREĐENO ZA STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE

725.000,00

INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA

80.000,00

VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

– edukacije – seminari – izrada priručnika

ZAJEDNIČKI PROGRAMI

150.564,00

– stručno usavršavanje predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina – seminari

– seminari za novinare u manjinskim medijima – analize zastupljenosti manjina u medijima

– stručno usavršavanje zaposlenika državne uprave, vezano uz ostvarivanje prava nacionalnih manjina – seminari – stručna literatura

PREKOGRANIČNA SURADNJA

s tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina i nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

40.254,00

PROVOĐENJE INFORMATIVNE KAMPANJE ZA IZBORE ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

255.000,00

MANJINSKI FORUM »INFORMATIVNI DVOMJESEČNIK SAVETA« – za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

252.500,00

WEB-STRANICE SAVJETA

20.000,00

SVEUKUPNO:

41.336.318,00

II.

Sredstva odobrena za programe stvaranja pretpostavki ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, ne ulaze u redovna sredstva raspoređena udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe informiranja, izdavaštva, kulturne autonomije i kulturnih manifestacija, nego se dodjeljuju kao jednokratna pomoć, sukladno potrebama.

III.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će ugovor s ovlaštenim predstavnicima udruga i ustanova nacionalnih manjina.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačavat će se prema zahtjevu Savjeta za nacionalne manjine na račun korisnika.

V.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 129/09) i Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (»Narodne novine« 129/09), koji su sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 016-02/11-03/11

Urbroj: 50438-11-06

Zagreb, 18. ožujka 2011.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.