Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

NN 35/2011 (25.3.2011.), Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

813

Na temelju članka 22. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06. i 19/07.), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2011., donijelo

POSLOVNIK

O IZMJENI POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/07.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Visoka 15.«

Članak 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-18/01

Urbroj: 507-11-02

Zagreb, 22. veljače 2011.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.