Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 35/2011 (25.3.2011.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

816

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene i dopune:

1. Iz Abecednog popisa briše se sljedeći tekst:

»NIZOZEMSKI ANTILI NETHERLANDS ANTILLES AN ANT 530

Obuhvaća otoke Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, južni dio otoka Saint Martin«.

2. Ispod entiteta »BOLIVIJA, PLURINACIONALNA DRŽAVA« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»BONAIRE, SVETI EUSTAZIJE i SABA; englesko ime: BONAIRE, SAINT EUSTASIUS AND SABA; oznake: BQ / BES / 535«.

3. Ispod entiteta »CRNA GORA« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»CURAÇAO; englesko ime: CURAÇAO; oznake: CW / CUW / 531«.

4. Ispod entiteta »SVETI MARTIN (francuski dio)« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»SVETI MARTIN (nizozemski dio); englesko ime: SINT MAARTEN (Dutch part); oznake: SX / SXM / 534«.

II.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011.) u Prilog 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene i dopune:

1. Iz Popisa novčanih jedinica briše se sljedeći tekst:

»NIZOZEMSKI ANTILI

nizozemskoantilski

Netherlands Antilian

ANG

532

2«.

gulden

Guilder

2. Ispod entiteta »BOLIVIJA, PLURINACIONALNA DRŽAVA« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»BONAIRE, SVETI EUSTAZIJE i SABA / američki dolar / US Dollar / USD / 840 / 2«.

3. Ispod entiteta »CRNA GORA« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»CURAÇAO / nizozemskoantilski / Netherlands Antilian / ANG / 532 / 2«.
gulden Guilder

4. Ispod entiteta »SVETI MARTIN« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

»SVETI MARTIN / nizozemskoantilski / Netherlands Antilian / ANG /532 / 2«.
(nizozemski dio) gulden Guilder

III.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 50-020/03-11/ŽR
Zagreb, 16. ožujka 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.