Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 36/2011 (28.3.2011.), Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

828

Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje

MINIMALNE

NOVČANE IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2010. godinu iznosila 5.343,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2011. godine, iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 908,31 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.068,60 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.175,46 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2011. godine.

Klasa: 552-07/11-01/04
Urbroj: 534-09-1-3/3-11-4
Zagreb, 9. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.