Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 36/2011 (28.3.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

831

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10. i 82/10.) u Tabeli I u točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu ZADRU za naselje Silba razred B mijenja se u razred A.

U točki XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu DRNIŠU za naselje Pakovo Selo razred C mijenja se u razred D.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/5
Urbroj: 529-05-11-01
Zagreb, 9. ožujka 2011.

Ministar
Damir Bajs, v.r.