Odluka o postavljenju mr. sc. Veselka Grubišića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi sa sjedištem u Ottawi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), sa sjedištem u Montrealu

NN 37/2011 (30.3.2011.), Odluka o postavljenju mr. sc. Veselka Grubišića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi sa sjedištem u Ottawi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), sa sjedištem u Montrealu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

849

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/32, urbroj: 50304/2-11-01 od 16. ožujka 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. VESELKA GRUBIŠIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Ottawi, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), sa sjedištem u Montrealu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/28
Urbroj: 71-05-03/1-11-6
Zagreb, 22. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.