Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2011. godini

NN 37/2011 (30.3.2011.), Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2011. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

855

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010 i 26/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2011. GODINI

I.

Utvrđuje se visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2011. godini izražena u kn/l dizelskog goriva ili motornog benzina, u iznosu od 0,04 kn/l.

Naknada iz stavka 1. ove točke plaća se po litri dizelskog goriva ili motornog benzina stavljenog na tržište.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/04

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 17. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.