Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

NN 37/2011 (30.3.2011.), Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

865

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) i na temelju članka 3. stavka 6. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 26/11, 29/11 i 31/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM

I.

U Odluci o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/11 i 34/11) dodatak I mijenja se i postaje sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/11-01/96

Urbroj: 525-08-1-0314/11-6

Zagreb, 25. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.