Rješenje o razrješenju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine

NN 38/2011 (1.4.2011.), Rješenje o razrješenju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

900

Na temelju članka 36. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/2002, 47/2010 i 80/2010) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

1. Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za nacionalne manjine, iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina, s danom 27. ožujka 2011. godine, radi isteka mandata:

– Nikola Mak, predloženik Vijeća njemačke nacionalne manjine

– Darko Sonc, predloženik Vijeća slovenske nacionalne manjine

– Larisa Uglješić, predloženica Vijeća ukrajinske nacionalne manjine

– Angel Mitrevski, predloženik Vijeća makedonske nacionalne manjine

– Zvonko Kostelnik, predloženik Vijeća rusinske nacionalne manjine

– Želko Lomiansky, predloženik Vijeća slovačke nacionalne manjine.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, koje su za članove predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina, s danom 27. ožujka 2011. godine, radi isteka mandata:

– Aleksandar Tolnauer, predstavnik židovske nacionalne manjine

– dr. sc. Đuro Zatezalo, predstavnik srpske nacionalne manjine

– mr. sc. Bashkim Shehu, predstavnik albanske nacionalne manjine

– dr. sc. Nives Rittig Beljak, predstavnica austrijske nacionalne manjine

– prof. dr. sc. Dragutin Lalović, predstavnik crnogorske nacionalne manjine.

Klasa: 080-02/11-02/42
Urbroj: 50304/2-11-01
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.