Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite

NN 38/2011 (1.4.2011.), Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

915

Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (»Narodne novine« br. 31/11) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA OTPLATU KAMATA NA STAMBENE KREDITE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata koje je odobreno na temelju Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (u daljnjem tekstu: Zakon).

U smislu odredbi ovoga Pravilnika, a sukladno odredbi članka 30. Zakona jamstvo za otplatu kamata se odobrava za kredit za dobivanje kojeg je zahtjev za kredit podnesen poslovnoj banci nakon stupanja na snagu Zakona, a u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) zaprimljen do 31. prosinca 2011.

Članak 2.

Pravo na otplatu kamata od strane Republike Hrvatske za koje je dano jamstvo na temelju Zakona može ostvariti korisnik kredita koji nije u mogućnosti poslovnoj banci otplaćivati stambeni kredit zbog prestanka radnog odnosa do kojeg je došlo radi stečaja ili prestanka postojanja poslodavca ili zato jer je prilikom restrukturiranja poslodavca postao tehnološki višak (poslovno uvjetovani otkaz), ako je u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentiran kao nezaposlena osoba.

O nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga Pravilnika APN bez odlaganja obavještava poslovnu banku i dostavlja joj kopije dokumentacije na temelju koje je korisnik kredita ostvario pravo na otplatu kamata od strane Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravo iz članka 2. ovoga Pravilnika korisnik stambenog kredita ostvaruje dostavom APN-u kopije radne knjižice, kopije prijave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kopije obrasca koji se podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iz kojih je vidljiv datum prestanka radnog odnosa, te dostavom kopije potvrde o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje svaki mjesec za vrijeme trajanja nezaposlenosti, prije dospijeća svakog pojedinog obroka kredita za koji kamatu na dospjele obroke plaća Republika Hrvatska.

Članak 4.

Za vrijeme otplate kamata od strane Republike Hrvatske za koje je dano jamstvo korisnik stambenog kredita koji se prijavio kao nezaposlena osoba Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obvezan je postupati sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U suprotnom gubi pravo na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata.

Članak 5.

APN je dužan u roku od 8 dana od dana primitka dokumenata iz članka 3. ovoga Pravilnika zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ga obavijesti o zapošljavanju korisnika kredita ili o gubitku prava nezaposlene osobe sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/11-04/4

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. v. r.