Naredba o dopuni Naredbe o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 38/2011 (1.4.2011.), Naredba o dopuni Naredbe o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

919

Na temelju članka 21. stavka 6. i članka 28. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 63/03, 64/04 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

I.

U Naredbi o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« broj 47/05) iza točke VI dodaje se točka VIa koja glasi:

»Ovjerno razdoblje za mjerila koja se Odlukom ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo mogu podnositi na ovjeravanje bez tipnog odobrenja je 6 mjeseci.

Ovjerno razdoblje iz stavka 1. ove točke primjenjuje se do 31. 12. 2011. godine«

II.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/01

Urbroj: 558-01/1-11-1

Zagreb, 29. ožujka 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.